Journal of Anthropology 

Journal of Arabic Literature   E-žurnāls pieejams Humanitāro zinātņu bibliotēkā Visvalža ielā 4a

Journal of Chemical Education E-žurnāls pieejams tikai LU Ķīmijas fakultātes studentiem un mācībspēkiem

Journal of Jesuit Studies  

Journal of Open Access to Law (JOAL)  

Journals for Free

JSTOR

JSTOR (papildus kolekcijas)   Piekļuve nodrošināta uz laiku līdz 31.12.2020. 

JSTOR Open Access Books 

Jurista Vārds