EBSCO Education Source  Izmēģinājuma piekļuve nodrošināta līdz 06.06.2021.

IGI Global e-grāmatas un e-žurnāli  Izmēģinājuma piekļuve nodrošināta līdz 29.04.2021.

Loeb Classical Library  Izmēģinājuma piekļuve nodrošināta līdz 30.05.2021.

ProQuest Philosophy Collection  Izmēģinājuma piekļuve nodrošināta līdz 16.05.2021.

Science e-žurnāli  Izmēģinājuma piekļuve nodrošināta līdz 02.07.2021.