• Veicot pārskaitījumu uz LU kontu par Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu vai nokavējumu, nepieciešams izmantot šādus rekvizītus: 

Saņēmējs: Latvijas Universitāte  
Reģ. Nr.: 90000076669 
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle 
Kods: RIKOLV2X 
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423 

Ar norādi „LU Bibliotēkai par (norādot konkrētu pakalpojumu)" vai „LU Bibliotēkai līgumsods” 

 
  • Pēc maksājuma veikšanas maksājuma uzdevums elektroniski jānosūta uz konkrētās nozares bibliotēkas e-pastu. Tiek pieņemti tikai no internetbankas lejuplādēti maksājuma uzdevumi pdf formātā.