Pieslēgties LU telpās

Pieslēgties ārpus LU telpām

Wiley Online Library (WOL) E-Journals Full Collection pieejami vairāk nekā 8 miljoni pilntekstu rakstu vairāk nekā 1600 recenzētos daudznozaru žurnālos. Pieejami aktuālie žurnāli un arhīvraksti līdz 1997. gadam (izņemot  BJR un DMFR līdz 2009. gadam).

Pieejams abonētās kolekcijas pilntekstu e-žurnālu saraksts, infografika, ceļveži.

Ieskatu meklēšanas iespējās, ko piedāvā WOL platforma, iespējams gūt, reģistrējoties Wiley piedāvātiem tīmekļsemināriem ŠEIT, kā arī video ceļvežos: How to run an advanced search, How to Set Up the Content Alerts, How to Save Searches, How to Create Your Account and Log In, How to Export Citations. Pieejami tīmekļsemināra Using Boolean Operators and Advanced Search Techniques with Wiley Journals  un Wiley Online Library: Using Boolean Operators and Advanced Search Techniques with Wiley Journals ieraksti. 

Konsultācijas e-resursa izmantošanā var saņemt, sazinoties ar LU Bibliotēkas konsultantu. 
Aicinām izteikt atsauksmes par e-resursu!