Individuālas tiešsaistes konsultācijas tiek sniegtas Microsoft Teams, Zoom, Skype platformās.

 

Tiešsaites pieteikuma forma /Application form for online consultation

Ar * apzīmētie lauki ir jāaizpilda obligāti / Fields designated with * are mandatory
captcha