EBSCO host

               Pieslēgties datubāzei no LU               Pieslēgties datubāzei ārpus LU

 

EBSCO ir daudznozaru e-grāmatu, e-žurnālu un citu e-resursu datubāzu platforma, kas sastāv no vairākām pilnu tekstu un apskatu datubāzēm. EBSCO ietvertas e-grāmatas un  žurnāli no dažādām izdevniecībām: Wiley-Blackwell, Springer, Taylor & Francis Group, BioMed Central, Brill Academic Publishers, Bentham Science Publishers u.c.E-resursus var izmantot atverot EBSCOhost Web un izvēloties vienu vai vairākas datubāzes, kurās veikt informācijas meklēšanu vai pārlūkošanu. 

Datubāze piedāvā mobilo versiju EBSCOhost Mobile. Pilna teksta dokumenti, izmantojot mobilo versiju, pieejami LU (Lanet) datortīklā vai pieslēdzoties datubāzēm ārpus LU.

Palīgs e-resursa izmantošanai (latv. val.)

Palīgs e-resursa EBSCO eBooks izmantošanā (latv. val.)

Palīdzība EBSCO atbalsta mājas lapā

Prezentācija par LU pieejamiem e-resursiem 

Prezentācija par EBSCO e-grāmatām 

Video ceļvedis (angļu val.)

Pieejamie EBSCO e-resursi:

eBook Academic Collection
E-grāmatu datubāze,  kurā ir pieejamas LU abonētās aptuveni 78 000 e-grāmatas dažādās zinātņu nozarēs. Datubāzē iespējams lasīt grāmatas tiešsaistē, kā arī izdrukāt vai nosūtīt uz e-pastu daļu no grāmatas teksta.

Academic Search Complete
Datubāze ir viens no vērtīgākajiem zinātniskās informācijas resursiem, tajā pieejama informācija no vairāk kā 12 500 pilnā teksta, to skaitā 7 300 zinātniski recenzētiem žurnāliem. Datubāze piedāvā iespēju arī apskatīt anotācijas no 12 500 žurnāliem un 13 200 grāmatām, ziņojumiem un konferences materiāliem.

AHFS Consumer Medication Information
Datubāze piedāvā noderīgus un atpazīstamus standartus par dažādām zālēm. Datubāzi veido Amerikas Veselības sistēmas un farmācijas sabiedrība (American Society of Health-System Pharmacists). datubāze nodrošina iespēju iepazīties ar zāļu sastāvu un iedarbību.

Central & Eastern European Academic Source 
Datubāze piedāvā vairāk kā 400 žurnālu pilntekstus tādās jomās kā ekonomika, politika, medicīna, tiesību zinātne, informācijas un bibliotēku zinātne, literatūrzinātne, valodniecība, vēsture un socioloģija, kas attiecas uz Centrāl- un Austrumeiropas valstu reģionu.

ERIC Bibliogrāfiska datubāze izglītībā, ko veido Educational Resource Information Center (ASV). ERIC ir vairāk nekā 1,3 miljoni ierakstu un saites uz vairāk nekā 323 000 pilnu tekstu dokumentiem.

European Views of the Americas: 1493 to 1750
Bibliogrāfiska datubāze, kas satur vairāk nekā 32 000 bibliogrāfisko ierakstu par Eiropā izdotajiem darbiem par Ameriku laika posmā no 1493. līdz 1750. gadam, kas tapusi EBSCO Publishing sadarbojoties   ar John Carter Brown Library.

GreenFILE 
Datubāze satur zinātnisku, valdības un citu izdevniecību izdevumi par globālo sasilšanu, ekoloģisko celtniecību, piesārņošanu, ilgtspējīgu lauksaimniecību, atjaunojamu enerģiju, pārstrādi u.c. GreenFILE piedāvā gan bibliogrāfisko informāciju, gan kopsavilkumus, kā arī saites uz pilnajiem tekstiem.

Health Source - Consumer Edition 
Pilnu tekstu datubāze ar apmēram 80 žurnāliem dažādās medicīnas nozarēs (veselīgs uzturs, bērnu kopšana, sievietes veselība, sporta medicīna u.c.)

Health Source: Nursing/Academic Edition 
Pilnu tekstu datubāze ar apmēram 550 žurnāliem dažādās medicīnas jomās.

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) 
Indeksēti ap 700 periodisko izdevumu, kā arī grāmatas, pētījumu pārskati un ziņojumi, sākot no sešdesmitajiem gadiem, pieejami arī rakstu kopsavilkumi bibliotēkzinātnē un informācijas   menedžments u.c.

MasterFILE Premier 
Daudznozaru pilnu tekstu datubāze, kas īpaši paredzēta publiskajām bibliotēkām, piedāvā uzziņu pilnu tekstu rakstus no dažādu veidu uzziņu un citiem izdevumiem, sākot no 1975. gada. Bez pilno tekstu rakstiem tiek piedāvāta arī bibliogrāfiskā informācija, kā arī fotogrāfijas, kartes, karogi u.c.

MEDLINE 
ASV Nacionālās Medicīnas bibliotēkas veidota bibliogrāfiska datubāze dažādās medicīnas nozarēs. Ar saišu palīdzību pieejami pilnie teksti žurnāliem, kas ir iekļauti Academic Search Complete u.c. datubāzēs. Meklēšanā var izmantot MESH (medicīnas terminu rādītāju).   Apkopota Informācija no vairāk nekā 5400 žurnāliem.

Newspaper Source
Laikrakstu, televīzijas un radio ziņu pilnu tekstu datubāze ar ASV nacionālajiem, starptautiskajiem un reģionālajiem laikrakstiem.

PsycARTICLES
Zinātnisko rakstu pilnu tekstu un apskatu datubāze psiholoģijā. Lielākā daļa žurnālu no Amerikas Psiholoģijas Asociācijas (APA), aptverot laika posmu no 1985.gada līdz mūsdienām.
Datubāze pieejama tikai Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studentiem un personālam LU portāla pilnvarotajā daļā sadaļā Datubāzes.

Regional Business News
Visaptveroša ASV reģionālo biznesa publikāciju pilnu tekstu datubāze ar vairāk kā 80 žurnāliem.

Teacher Reference Center (TRC)
Datubāzē pieejami vairāk nekā 280 populārāko skolotāju periodisko izdevumu indeksi un abstrakti, kas ietver informāciju par tālākizglītību, jaunākajiem pedagoģijas zinātnes pētījumiem, mācību programmu izstādi, pamatskolas un vidusskolas izglītību, lasīt un rakstīt prasmes standartiem, skolu administrāciju un skolotāju izglītību.

The Belt and Road Initiative Reference Source™ (līdz 30.06.2020.)

Datubāze, kas sniedz atbalstu  pētniecībā un studijās dažādās nozarēs, piemēram, tirdzniecība, medicīna, inženierija, arhitektūra, ilgtspējība, komunikācija u.c. Datubāzē ietverti vairāk nekā 5000 e-žurnālu pilnteksti un vairāk nekā 50 laikraksti, sākot no 1965. gada.  

Konsultācijas e-resursa izmantošanā var saņemt, sazinoties ar LU Bibliotēkas konsultantu.

Aicinām izteikt atsauksmes par e-resursu!