Pieslēgties datubāzei no LU            Pieslēgties datubāzei ārpus LU

Latvijas Universitātē pieejama kompānijas Clarivate Analytics pētniecības platforma Web of Science. Datubāze LU akadēmiskajam un administratīvajam personālam nodrošina vienotu piekļuvi informācijai par publikācijām nozīmīgākajos zinātniskajos žurnālos un to citēšanu, kas ļauj izvērtēt publikāciju autoru zinātniskos sasniegumus.

Web of Science - datubāzē ietverta nozīmīgākā zinātniskā informācija par vairāk kā 12 000 žurnāliem dabaszinātnēs, sociālajās, humanitārajās zinātnēs un mākslā, piedāvājot rakstu bibliogrāfisko un citēšanas informāciju, kopsavilkumus un citu informāciju. Datubāze piedāvā plašas meklēšanas, atlases un rezultātu analīzes iespējas.
Web of Science datubāzē pieejama informācija no 1990. gada, un tā sastāv no vairākām citēšanas indeksu datubāzēm:

 • Web of Science Core Collection:
 • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1992-present
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) --1992-present
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1992-present
 • Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --1990-present
 • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) --1990-present
 • Book Citation Index – Science (BKCI-S) --2005-present
 • Book Citation Index – Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) -- 2005-present
 • Emerging Sources Citation index (ESCI) --2015-present
 • Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) -- 1985-present
 • Index Chemicus (IC) -- 1993-present
 • BIOSIS Citation Index (BCI)
 • Current Contents Connect
 • Data Citation Index (DCI)
 • Derwent Innovations Index (DCR)
 • KCI-Korean Journal database
 • Medline
 • Russian Science Citation Index
 • SciELO Citation Index
 • Zoological Record (ZR)

EndNote - tiešsaistes atsauču organizēšanas rīks, kas pieejams Web of Science abonentiem. Ar to iespējams apkopot un organizēt atsauces, izveidot noteikta formāta bibliogrāfijas, kā arī sadarboties ar kolēģiem un studentiem, nosūtot tiem sakopotās atsauces. Lai uzsāktu darbu ar EndNote, ir nepieciešams reģistrēties. Reģistrāciju var veikt no Web of Science. Daļai datubāzu un bibliotēku katalogu ir nodrošināta tieša atsauču importēšana uz EndNote. Atsauces, ko nevar importēt, iespējams ievadīt arī manuāli. Apkopotās atsauces var sakārtot pa grupām, kā arī var izveidot bibliogrāfijas pēc izvēlētā formāta.

Platformas lietotājiem pieejamas Clarivate Analytics bezmaksas apmācības un tiešsaistes video arhīvs ar noderīgiem padomiem efektīvai informācijas meklēšanai un datubāzes efektīvai izmantošanai. Pieteikšanās LU Bibliotēkas darbinieku vadītām nodarbības.

Konsultācijas e-resursa izmantošanā var saņemt, sazinoties ar LU Bibliotēkas konsultantu.

Aicinām izteikt atsauksmes par e-resursu!