• Nozaru bibliotēkās pieejamas pašapkalpošanās iekārtas. Ar iekārtu palīdzību Bibliotēkas lietotāji var patstāvīgi:
    • izsniegt sev informācijas resursus,
    • pārvaldīt savu bibliotēkas kontu,
    • pagarināt informācijas resursu izmantošanas termiņus,
    • nodot informācijas resursus atpakaļ bibliotēkā.
  • Lai izmantotu pašapkalpošanās iekārtas, ir nepieciešama LU studenta vai darbinieka apliecība.