LU e-resursu repozitorijs

Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs paredzēts, lai nodrošinātu LU zinātnisko sasniegumu apkopošanu, saglabāšanu un brīvu un nemainīgu tiešsaistes piekļuvi. Repozitorijā ir apkopotas un publiski pieejamas Latvijas Universitātes mācībspēku, pētnieku un LU struktūrvienību publikācijas - raksti, promocijas darbi un to kopsavilkumi, konferenću materiāli, ziņojumi, pētījumu un projektu atskaites, žurnāli, rakstu krājumi un citi elektroniskie dokumenti. Lietotāju ērtībām tiek piedāvāta arī repozitorija mobilā versija.

LU e-resursu repozitorijs ir ietverts Eiropas un pasaules repozitoriju tīklos un portālos (DRIVER, OpenDOAR, ROAR, Dart-Europe, OpenAIRE u.c.), kas nodrošina repozitorija satura indeksāciju un informācijas izguvi, izmantojot interneta meklētājprogrammas. Publikāciju ievietošana repozitorijā veicinās gan atsevišķu zinātnieku, gan visas LU zinātniskās darbības atspoguļošanu globālajā tīmeklī un nodrošinās lielāku LU pētījumu publicitāti, citējamību un ietekmi, veicinot starptautisko atpazīstamību un sadarbību ar citām institūcijām.

Publikāciju elektroniskās versijas repozitorijā ievieto pats autors vai LU struktūrvienības vai LU izdevuma pārstāvis. Ievietojot dokumentu, darba autors pats atbild par autortiesību ievērošanu.

LU e-resursu repozitorija politika

Pamācība dokumentu ievietošanai LU e-resursu repozitorijā

Papildus informācija par repozitorija struktūru un publikāciju ievietošanu:
Ilga Rampāne
LU Bibliotēkas sistēmbibliotekāre
e-pasts: ilga.rampane@lu.lv
tel: 67551279