LU Bibliotēkas atbalsts elektronisko resursu lietošanā

Latvijas Universitātes Bibliotēka sagatavojusi palīglīdzekļus - elektroniskos bukletus un infografikas, lai ikvienam LU pārstāvim palīdzētu orientēties LU abonēto dažādu zinātņu nozaru elektronisko resursu piekļuvē un izmantošanā.

Augstskola, kā arī atsevišķas fakultātes, iegulda ievērojamus līdzekļus, lai studējošajiem būtu pieejamas jaunākās zinātniskās publikācijas visās zinātņu nozarēs, kurās LU īsteno studiju programmas un pētniecību.

Lai palīdzētu orientēties LU abonēto elektronisko resursu piekļuvē un izmantošanā, LU Bibliotēka ir izveidojusi virkni elektronisko bukletu: datorzinātnē, ekonomikā, farmācijā, fizikā, matemātikā, medicīnā un veselības aprūpē u.c. nozarēs.

Aicinām ieskatīties elektroniskajos bukletos un atvieglot sev ceļu līdz jaunākajām zinātniskajām publikācijām!


Dabaszinātnes

Datorzinātnes

Ekonomika

Farmācija

Fizika

Informācijas pārvaldība

Juridiskā zinātne

Komunikācijas zinātne

Literatūrzinātne

Matemātika

Māksla

Medicīna un veselības aprūpe

Politikas zinātne

Pedagoģija

Psiholoģija

Sociālais darbs

Socioloģija

Teoloģija

Valodniecība

Vēsture un filozofija