Aicinām akadēmisko personālu, pētniekus un doktorantūras studentus pieteikties nodarbībām vai konsultācijām par informācijas resursu klāstu un izmantošanu, par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar zinātnisko publicēšanos un citām prasmēm pētniecības darba pilnveidošanai.

TĒMU SARAKSTS:

Datubāzu Web of Science un Scopus izmantošana studiju un pētniecības darbā

Ievads informācijas avotu bibliogrāfisko atsauču un norāžu noformēšanā        

Atsauču pārvaldības rīki: ērts risinājums rakstot, citējot un sagatavojot izmantoto literatūras sarakstu (Mendeley un EndNote Online jeb Basic) 

Ievads zinātniskās publicēšanās procesā      

Publicēšanās atvērtā piekļuvē (Open Access)       

DOI (Digital Object Identifier) indeksu reģistrēšana

Ievads pētniecības datu pārvaldībā       

ORCID: organizācija, reģistrs, profila veidošana 

Pētniecības rezultātu deponēšana LU e-resursu repozitorijā   

Publikāciju ievade un publikāciju sarakstu rediģēšana LUIS   

Latvijas Universitātes Bibliotēkas pakalpojumi

 

Izmantojiet iespēju pieteikties Jums interesējošai nodarbībai vai individuālai konsultācijai, aizpildot elektronisko pieteikuma formu.

LU Bibliotēkas mācību nodarbību kalendārs.