Bibliotēkas krājums ir veidojies no Rīgas Politehnikuma, Rīgas Politehniskā institūta un Latvijas Augstskolas Bibliotēkas vēsturiski pārmantotiem krājumiem.

Pateicoties šim mantojumam, vērtīgiem pirkumiem un nozīmīgiem LU juridisku un privātpersonu dāvinājumiem, Bibliotēkas krājumā glabājas unikālas kolekcijas:

  • speciālās kolekcijas - Bibliotēkas veidotas vai no kolekcijas īpašnieka iegūtas, tām ir zinātniska un kultūrvēsturiska nozīmība LU, Latvijas kultūras, zinātnes un pasaules kultūras vēsturē
  • privātkolekciju dāvinājumi - Bibliotēkas lielākā bagātība, jo kolekciju veidotāji ir bijušas nozīmīgas personības LU dzīvē, zinātnieki ar atzītu vārdu Eiropas zinātniskās domas kontekstā
  • vēsturiskie LU institūciju krājumi - vēsturiski saglabājušās dažādu LU struktūrvienību bibliotēku daļas ar unikāliem izdevumiem, tai skaitā - ar pirkumu ceļā iegūtām privātkolekcijām ar īpašu vērtību.

Krājuma klāstā atrodas ievērojamu zinātnieku, kultūras un valsts iestāžu darbinieku kolekcijas un dāvinājumi: pirmā Latvijas valsts prezidenta Jāņa Čakstes kolekcija, pirmā LU rektora profesora Ernesta Felsberga un viņa veidotā LU Mākslas kabineta kolekcija, LU dižmecenāta Kristapa Morberga dāvinājums, profesora Embrika Stranda kolekcija, kā arī valodnieka, etnogrāfa profesora Pētera Šmita kolekcija u.c.  

M. Saviča. LU Bibliotēkas speciālo kolekciju un dāvinājumu raksturojums

M. Saviča. Speciālo kolekciju raksturojums informācijas avotos