Primo Discovery ir meklēšanas un informācijas piegādes sistēma, kas nodrošina piekļuvi dažādiem informācijas resursu veidiem no vienas meklēšanas saskarnes. Pakalpojumu nodrošina Primo meklētājprogramma un SFX programma, kas nodrošina izvēlņvadāmu vai kontekstjutīgu tīklošanas pakalpojumu (novirza uz pilnu tekstu un citiem pakalpojumiem).

Lietotājam tiek dota iespēja vienlaicīgi meklēt LU Bibliotēkas apvienotajā informācijas resursu kopā – LU iMākonī (abonētās un brīvpieejas datubāzes, Valsts nozīmes bibliotēku  elektroniskais kopkatalogs, LU Bibliotēkas veidotās datubāzes: LU publikāciju un vēstures datubāze, LU noslēguma darbu datubāze, LU izstrādāto/aizstāvēto disertāciju datubāze), izveidot starptautiskajiem standartiem atbilstošas informācijas resursa norādes (APA, Harvard, MLA), skatīt citēšanas informāciju, pēc autorizācijas piekļūt abonēto datubāzu pilntekstiem, pasūtīt un pagarināt LU Bibliotēkas krājumā esošos informācijas resursus u.c. iespējas.

 

Meklēt LU Primo

Vairāk par Primo:

LU Primo lietotāja rokasgrāmata

LU Primo iekļauto e-resursu saraksts