Piekļuve LU datortīklā             Piekļuve ārpus LU datortīkla

Oxford Research Encyclopedias ir tiešsaistes enciklopēdijas, kas piedāvā garus, viegli pārskatāmus rakstus, ko rakstījuši, recenzējuši un rediģējuši vadošie zinātnieki. Katra no 25 atšķirīgajām enciklopēdijām aptver gan fundamentālas, gan laikmetīgas tēmas, lai laika gaitā izveidotu pastāvīgu zināšanu bāzi galvenajām humanitāro, sociālo zinātņu un zinātņu pētniecības jomām. Mūsdienās nopietnu, kvalitatīvu pētniecību apgrūtina tiešsaistē viegli pieejamas informācijas un dezinformācijas izplatība. Oxford Research Encyclopedias izmanto ekspertu autorus, kuri spēj virzīt tālāk par pamatfaktiem, lai sniegtu pētniekam uzticamu izpratni par nepazīstamu tēmu.

Pamācība par šo e-resursu ir pieejama šeit.

Konsultācijas e-resursa izmantošanā var saņemt, sazinoties ar LU Bibliotēkas konsultantu.

Aicinām izteikt atsauksmes par e-resursu!