Latvijas Universitātes personālam un studējošiem (akadēmiskam personālam un citiem nodarbinātiem, studentiem, doktorantiem, autorlīguma slēdzējiem, viesprofesoriem un viespētniekiem u.c.) kā autora piederība kādai institūcijai (Affiliation) jānorāda Latvijas Universitāte.

Ja publikācija ir latviešu valodā, norāda “Latvijas Universitāte”. Ja citā valodā (angļu, krievu, franču, u. tml.), norāda ar starptautiski atpazīstamo nosaukumu “University of Latvia”.

Papildus citu institūciju var norādīt, ja tā ir devusi materiālo ieguldījumu vai nodrošinājusi materiāli-tehnisko bāzi pētījumiem.

Šajā gadījumā kā institucionālo piederību norāda abas organizācijas, katru atsevišķā rindā :

University of Latvia

[citas institūcijas nosaukums kādā starptautiskā institūcija ir atpazīstama starptautiskajā zinātnes telpā].

Piemēram:

University of Latvia, Riga Latvia

University of Tallinn, Tallinn, Estonia

 

Latvijas Universitātes un tās koledžu darbiniekiem, kas apvieno akadēmisko/pētniecisko amatu Universitātē un veselības iestādē/slimnīcā, institucionālajā piederībā jāiekļauj gan savas akadēmiskās iestādes, gan veselības aizsardzības iestādes piederība. Tas attiecas arī uz nepilna laika amatiem universitātē/augstskolas koledžās un neatkarīgi no amata finansēšanas veida.

Piemēram:

Pauls Stradins Clinical University Hospital

University of Latvia

vai

University of Latvia

Pauls Stradins Clinical University Hospital

 

Pie institūcijas nosaukuma var norādīt papildus informāciju: adresi, pilsētu, valsti, fakultāti un nodaļu u.tml.

Piemēram: Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija

University of Latvia, Riga, Latvia and University of Tallinn, Tallin, Estonia

University of Latvia, Jelgavas iela 1, Riga, LV-1004, Latvia

Laboratory of Magnetic Soft Materials, Faculty of Physics, Mathematics and Optometry, University of Latvia, Jelgavas iela 3-530, Riga, LV-1004, Latvia

 

Autoram savu piederību Latvijas Universitātei nepieciešams reģistrēt zinātnisko autoru identifikācijas sistēmās – ORCID IDPublons.