Pakalpojuma veids    Vienība    Cena, EUR 
Kopēšanas pakalpojums no LU Bibliotēkas materiāliem1

Melnbaltā kopēšana 

1 lpp.  0,06 
Informācijas izdrukāšanas pakalpojumi no LU Bibliotēkas materiāliem

Melnbaltā izdruka

1 lpp. 

0,07 

Krāsainā izdruka 

1 lpp. 

0,90 

Citi ar LU Bibliotēkas rīcībā esošās informācijas izmantošanu saistītie pakalpojumi1
Skenēšana (BMP, JPG, TIFF, PDF)  1 lpp.  0,20  

Informācijas resursu saraksta sastādīšana / bibliogrāfiskā rādītāja sagatavošana (samaksa pēc patērētā laika) 

1 h 

4.25 

Informācijas resursa pasūtīšana no ārvalstīm (Starptautiskā starpbibliotēku abonementa pakalpojumi) 

Informācijas resursa pasūtīšana no Latvijas bibliotēkām (starpbibliotēku abonementa pakalpojumi) 

  

Pasta pakalpojumu 
izmaksas 

Līgumsods par 1 informācijas resursa izmantošanu (par katru nokavētu dienu virs noteiktā termiņa) 

1 diena 

0,20 

Līgumsods par katru "Nakts abonements" informācijas resursa izmantošanas nokavēto stundu 

1h 

1,40 

Ekskursijas gida pakalpojums 

valsts valodā 
svešvalodā 

  

1h 
1h 

  

8,00  
18,00  

Digitalizācijas pakalpojums pēc pieprasījuma

Skenēšanas pakalpojumi (sākot no 300 dpi)  
Skenēšanas pakalpojumi (ar teksta atpazīšanu (OCR)) 
Skenēšanas pakalpojumi attēliem līdz A4 par 1 vienību 
Skenēšanas pakalpojumi attēliem līdz A3 par 1 vienību  
Skenēšanas pakalpojumi lielformātam par 1 vienību 

1 lpp. 
1 lpp. 
1 lpp. 
1 lpp. 
1 lpp.  

0,30  
0,50  
4,00 
6,00  
10,00  

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17. punkta "e" apakšpunktu. 

  • Maksas pakalpojumu cenrādis apstiprināts ar LU 10.08.2021. rīkojumu Nr. 1-4/387 par LU Bibliotēkas maksas pakalpojumu izcenojumiem. 

  • Par pakalpojumiem iespējams norēķināties visās nozaru bibliotēkās vai veicot pārskaitījumu.  

  • Veicot pārskaitījumu, nepieciešams izmantot šādus rekvizītus:  

Saņēmējs: Latvijas Universitāte  

Reģ.Nr.: LV 90000076669 

Konti:

EUR maksājumiem:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423

Swedbank AS
Kods: HABALV22
Konta numurs: LV47HABA0551055080524

SEB banka, AS
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV72UNLA0055003671805

ar norādi „LU Bibliotēkai par (norādot konkrētu pakalpojumu)" vai „LU Bibliotēkai līgumsods”. 

  • Pēc maksājuma veikšanas maksājuma uzdevums elektroniski jānosūta uz konkrētās nozares bibliotēkas e-pastu. Tiek pieņemti tikai no internetbankas lejuplādēti maksājuma uzdevumi pdf formātā.