Pieslēgties datubāzei no LU       

                                                              Pieslēgties datubāzei ārpus LU

Scopus ir izdevniecības Elsevier daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze, kas satur ierakstus par vairāk kā 21 000 žurnāliem, 86 000 e-grāmatām un 6,8 miljoniem konferenču materiālu, kā arī 27 miljoniem patentu. Scopus pieejami arī rakstu kopsavilkumi un iespēja lejupielādēt rakstu pilnos tekstus no izdevēju pilnteksta datubāzēm, piemēram, ScienceDirect, SAGE Journals un citām. Rakstu pilnos tekstus var lejupielādēt tikai no tiem žurnāliem, kas pieejami LU abonētajās datubāzēs vai pieejami brīvpieejā.

Datubāzē iespējams izvēlēties veikt meklēšanu pēc atslēgvārdiem, autora, iestādes nosaukuma un citiem kritērijiem, uzrādīts žurnālu un rakstu citējamības indekss, kā arī iespējams veikt žurnālu vizuālo analīzi.

Datubāze Scopus līdzīgi kā Web of Science LU akadēmiskajam un administratīvajam personālam nodrošina vienotu piekļuvi informācijai par publikācijām nozīmīgākajos zinātniskajos žurnālos un to citēšanu, kas ļauj izvērtēt publikāciju autoru zinātniskos sasniegumus.

Palīgs e-resursa izmantošanā (angļu val.)

* Datubāzes korektas darbības nodrošināšanai nepieciešams dzēst sīkdatnes (cookies).

Scopus datubāzes platformā pieejams arī analītiskais rīks SciVal. SciVal rīks ļauj atlasīt un analizēt datus par zinātniskiem sasniegumiem pasaules, valsts, organizācijas līmenī. Tā funkcionalitāte dod iespēju izgūt pārskatus un vizuālu informāciju par vairāk nekā 6000 zinātnisku institūciju sniegumu, kā arī noskaidrot tendences un sadarbības iespējas. 

SciVal rīkam var pieslēgties, izmantojot Scopus datubāzes platformā izveidotā personīgā profila lietotājvārdu un paroli.

Konsultācijas e-resursa izmantošanā var saņemt, sazinoties ar LU Bibliotēkas konsultantu.

Aicinām izteikt atsauksmes par e-resursu!