Emerald eJournals Premier

                Pieslēgties datubāzei no LU                      Pieslēgties datubāzei ārpus LU

 

Emerald eJournals Premier  ir pilnu tekstu datubāze dažādās zinātņu nozarēs - ekonomikā, uzņēmējdarbībā, grāmatvedībā un vadībzinībās, bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnē, izglītībā, medicīnā u.c.

Datubāze piedāvā mobilo versiju Emerald Mobile. Pilna teksta dokumenti, izmantojot mobilo versiju, pieejami LU (Lanet) datortīklā vai pieslēdzoties datubāzēm ārpus LU.
 

Palīgs e-resursa izmantošanā (angļu val.)

 

Konsultācijas e-resursa izmantošanā var saņemt, sazinoties ar LU Bibliotēkas konsultantu

Aicinām izteikt atsauksmes par e-resursu!