Skenēšana

Bibliotēkas apmeklētāji var izmantot skenerus bez maksas. Ja skenēšanu veic bibliotēkas darbinieks, cena par pakalpojumu ir noteikta saskaņā ar Bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi.  

Skeneri līdz A4 izmēram pieejami: 

 • Bibliotēkā Aspazijas bulvārī 
 • Bibliotēkā Kalpaka bulvārī 
 • Dabaszinātņu bibliotēkā 
 • Bibliotēka Raiņa bulvārī 
 • Humanitāro zinātņu bibliotēkā 
 • Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā 
 • Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkā 

Digitalizācija

 • Iespējams digitalizēt resursus no Bibliotēkas krājuma vai no klienta iesniegtajiem materiāliem.  

 • Bibliotēka ievēro digitālo reprodukciju veidošanas pamatprincipus.  

 • Cena par pakalpojumu ir noteikta saskaņā ar Bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi

 • Lai pieteiktu resursa digitalizāciju, jāaizpilda pieteikuma forma vai jāsazinās: 

Tālrunis: 26693025 
E-pasts: digitalizacija@lu.lv  
Skype: LU Bibliotēkas digitalizācija