Aktivizēt Studenta komplektu 

Lursoft IT SIA  sadarbībā ar Latvijas Universitāti piedāvā pakalpojumu „Studenta komplekts”, kas ļaus iegūt studiju vajadzībām informāciju no Lursoft datubāzēm par Latvijas uzņēmējdarbības vidi – nozaru datus un plašu informāciju  par Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem.  

„Studenta komplekta” aktivizācija par 15.00 EUR (t.sk. PVN) 2 mēnešu garumā studentam nodrošina autorizētu piekļuvi sekojošai Lursoft datubāzēs iekļautajai aktuālajai un vēsturiskajai informācijai un analītiskajiem pakalpojumiem.

Neierobežotā skaitā:

 • Informācija par uzņēmumiem  -  uzņēmuma aktuālā izziņa ar aktuālajiem datiem par amatpersonām, prokūristiem, dalībniekiem, samaksāto nodokļu apjomu un citu informāciju;
 • Publisku personu un iestāžu izziņas ar amatpersonām;
 • Katalogi (Uzņēmējdarbības veidu katalogs, Sankciju katalogs u.c.);
 • Dokumentu meklētājs;
 • Statistikas dati (uzņēmējdarbības statistika pa pilsētām un novadiem, ārvalstu investīcijas u.c.)

Līdz 100 datu pieprasījumiem šo divu 2 mēnešu laikā ar iespēja izmantot šādus datu avotus:

 • Informācija par uzņēmumiem  - vēsturiskā informācija par amatpersonām, prokūristiem, dalībniekiem;
 • Uzņēmuma finanšu dati – gada pārskati, finanšu analīze;
 • Nozaru finanšu koeficienti;
 • Informācija no Komercķīlu reģistra;
 • Informācija no Maksātnespējas reģistra;
 • Saistību grafs un Saistību grafs kartē;
 • Personas profils;
 • AML izziņa;
 • IUB rezultāti;
 • Skanēto dokumentu lejupielāde.

 Komplektu iespējams aktivizēt divas reizes kalendārā gada laikā.  Pakalpojuma „Studenta komplekts” ietvaros saņemtos pakalpojumus students ir tiesīgs izmantot tikai akadēmiskiem mērķiem. Lietotājam, kurš aktivizējis Studentu komplektu, jāievēro Lursoft sistēmu izmantošanas noteikumi.

Reģistrēšanās pamācība

Konsultācijas e-resursa izmantošanā var saņemt, sazinoties ar LU Bibliotēkas konsultantu.

Aicinām izteikt atsauksmes par e-resursu!