Lursoft

Aktivizēt Studenta komplektu 

SIA Lursoft sadarbībā ar Latvijas Universitāti piedāvā pakalpojumu „Studenta komplekts”. Aktivizējot Studenta komplektu, LU studenti var piekļūt Lursoft datubāzēm – informācijai par uzņēmumiem, amatpersonām, uzņēmuma finanšu datiem – gada pārskatiem un finanšu analīzei, nozaru finanšu koeficientiem, informācijai no Komercķīlu un Maksātnespējas reģistriem, saistību grafam, personas profiliem, tiesu spriedumu datubāzei un normatīvo aktu sistēmai Latlex un statistikas datiem.

Aktivizējot Studenta komplektu, LU students var piekļūt Lursoft datubāzēm 2 mēnešus vai veikt 100 pieprasījumus. Viena kalendārā gada ietvaros students var aktivizēt Studenta komplektu ne vairāk kā 2 reizes. Studenta komplekta cena ir 7,11 EUR, apmaksu var veikt izmantojot internetbanku. Studenta komplektu var aktivizēt, vispirms autorizējoties sistēmā LUIS un tad pieslēdzoties Lursoft sistēmai.

Pakalpojuma „Studenta komplekts” ietvaros saņemtos pakalpojumus students ir tiesīgs izmantot tikai akadēmiskiem mērķiem. Lietotājam, kurš aktivizējis Studentu komplektu, jāievēro Lursoft sistēmu izmantošanas noteikumi.

Reģistrēšanās pamācība

Konsultācijas e-resursa izmantošanā var saņemt, sazinoties ar LU Bibliotēkas konsultantu.

Aicinām izteikt atsauksmes par e-resursu!