• Lasītavās pieejami stacionārie un portatīvie datori, kurus LU studenti un darbinieki var izmantot neierobežotu laiku. Viesi datorus var izmantot 1 stundu. 

  • Zinātņu mājas bibliotēkā pieejama portatīvo datoru pašapkalpošanās iekārta. Lai izmantotu iekārtu, nepieciešama LU studenta vai darbinieka apliecība.