Pieslēgties datubāzei  

ProQuest Ebook Central Academic Complete ir kompānijas ProQuest elektronisko grāmatu kolekcija, kas pieejama platformā ProQuest Ebook Central. Tajā ir pieejamas vairāk nekā 185 000 visu nozaru vadošo izdevniecību, tostarp daudzu universitāšu izdevniecību e-grāmatas.

Datubāze pieejama LU studentiem un personālam LU datortīklā un ārpus tā.

*Lai izmantotu datubāzes piedāvātās iespējas ārpus LU tīkla, nepieciešams izveidot personīgu profilu, atrodoties LU datortīklā. Ja līdz šim tāds nav izveidots, informāciju par piekļuvi jautāt, rakstot uz e-pastu info-bibl@lu.lv.

Profila izveidošanas pamācība (latviešu valodā)

E-resursa izmantošanas pamācība (latviešu valodā)

Palīgs e-resursa izmantošanā (angļu valodā)

Video pamācības datubāzes izmantošanā (angļu valodā)

 

Konsultācijas e-resursa izmantošanā var saņemt, sazinoties ar LU Bibliotēkas konsultantu.

Aicinām izteikt atsauksmes par e-resursu!