Pieslēgties datubāzei no LU               Pieslēgties datubāzei ārpus LU

 

SpringerLink ir kompānijas Springer Nature  žurnālu pilntekstu datubāze. Tā piedāvā Latvijas Universitātes (LU) zinātniskajam, akadēmiskajam personālam un studentiem piekļuvi pāri par 6 miljoniem rakstu no  2099 žurnāliem, aptverot eksakto, humanitāro un sociālo zinātņu jomas.

Springer Nature kompānija ir izveidota 2015.gadā, apvienojoties vadošām izdevniecībām pētniecības un izglītības jomā (Nature Publishing Group, Palgrave Macmillan, Macmillan Education and Springer Science+Business Media). Springer Nature kā viena no vadošajām izdevniecībām piedāvā augsta līmeņa pakalpojumus zinātniskajai sabiedrībai visā pasaulē. Līdz ar to izdevniecības e-resursi ir neatsverams informācijas avots pētniecībai visās zinātņu nozarēs.

Pilns abonēto žurnālu nosaukumu saraksts

Palīgs e-resursa izmantošanā (angļu valodā)

Konsultācijas e-resursa izmantošanā var saņemt, sazinoties ar LU Bibliotēkas konsultantu.

Aicinām izteikt atsauksmes par e-resursu!