Starptautiskā bezpeļņas organizācija Electronic Information for Libraries (EIFL) piedāvā pētniekiem, zinātnisko rakstu autoriem, izmantot iespēju publicēties ar izmaksu atlaidēm vai bez maksas dažādu zinātnisku izdevniecību atvērtās piekļuves (Open Access) vai hibrīdžurnālos. EIFL, balstoties uz sadarbības līgumiem, panākusi vienošanos par publikāciju apstrādes izmaksu (Article Processing Charges – APC) atvieglojumiem  izdevniecībās un izdevējdarbības kompānijās: Brill, Edward Elgar Publishing, SAGE, Taylor & Francis, World Scientific. Sadarbības līgumos ir noteikts, kuras valsts pārstāvjiem un kādas priekšrocības ir pieejamas, tostarp autoriem no Latvijas. Katrai izdevniecībai ir izveidoti konkrēti nosacījumi (tostarp termini), ar kuriem īsumā var iepazīties zemāk tekstā.

Visa informācija par EIFL vienošanos ar dažādiem izdevējiem zinātnisko publikāciju izmaksu atlaižu kontekstā vienkopus pieejama ŠEIT.


Papildskaidrojumi:

Tradicionālā izdošanas modeļa žurnāls jeb abonēšanas modeļa žurnāls (subscription-based journal) – žurnāla izdošanas izmaksas sedz žurnāla abonētājs vai pircējs.

Atvērtās piekļuves (Open Access jeb fully Open Access) žurnāls  –  žurnāla izdošanas maksas sedz autors/-i vai autoru pārstāvošā institūcija, piemēram, no pētījuma projekta līdzekļiem. Visi žurnāla raksti ir pieejami atvērtā piekļuvē. Atvērtās piekļuves žurnālu izdošanas modeļiem pastāv dažādi veidi, piemēram, zelta, platīna vai dimanta, u.c.

Hibrīdžurnāls (hybrid journal; reizēm tiek apzīmēts arī kā Open Select journal) – tradicionālā publicēšanās modeļa žurnāls, kurā daļa no rakstiem pieejama atvērtā piekļuvē. Par rakstu publicēšanu atvērtā piekļuvē maksā autors /-i vai autoru pārstāvošā institūcija.


Izdevēju tīmekļa vietnēs Open Access sadaļā tiek norādīta kontaktinformācija saziņai par specifiskiem OA publicēšanās jautājumiem. Tāpat iespējams savu jautājumu uzdot LU Bibliotēkas pārstāvei Gitai Rozenbergai, rakstot uz e-pastu gita.rozenberga@lu.lv

Brill un EIFL vienošanās darbības periods: līdz  31.12.2023.

Nosacījumi: Latvijas korespondējošiem autoriem tiek piemērota 60 % atlaide no iesniedzamās publikācijas APC. Atlaide tiek piemērota, tikai publicējoties atvērtās piekļuves (Open Access) žurnālos un hibrīdžurnālos. Korespondējošo autoru piederība Latvijai tiks identificēta publikācijas iesniegšanas sistēmā, kur autoram, izvēloties Open Access sadaļu, ir nepieciešams norādīt atbilstošo informāciju, piemēram, valsts piederību un LU e-pastu. Atlaide tiek piemērota brīdī, kad tiek pieprasīts rēķins (pēc tam, kad raksts ir iesniegts).

Saraksts ar žurnāliem, kuriem piemērojama atlaide  (ar pilnu APC, atlaidi aprēķina autors)

Plašāka informācija pieejama izdevēja Brill tīmekļa vietnē un EIFL tīmekļa vietnē

 

Edward Elgar Publishing un EIFL vienošanās darbības periods: līdz 31.12.2022.

Nosacījumi: Latvijas korespondējošiem autoriem tiek piemērota 50 % atlaide no publicējamā raksta APC. Lai atlaide tiktu piemērota, korespondējošam autoram par tās nepieciešamību ir jāinformē žurnāla redaktors brīdī, kad tas sazinās ar autoru par apstiprinošu lēmumu par raksta publicēšanu. 

Atlaide  tiek piemērota tikai 9 hibrīdžurnāliem. Atbilstošo žurnālu saraksts 

Plašāka informācija pieejama izdevēja Edward Elgar Publishing tīmekļa vietnē un EIFL tīmekļa vietnē.

 

SAGE un EIFL vienošanās darbības periods: līdz 31.12.2022.

Nosacījumi: LU korespondējošiem autoriem tiek piemērota 20% atlaide, publicējoties SAGE atvērtās piekļuves žurnālos, izņemot biedrību izdotos žurnālus un The Journal of Medical International Research. Atlaide tiek piemērota automātiski, SAGE sistēmai atpazīstot korespondējošā autora piederību (piemēram, LU e-pasts). Kad raksts ir iesniegts, autors saņems līgumu un rēķina informāciju, kur ir jābūt piemērotai APC atlaidei. Ja šādas atzīmes rēķina informācijā nav, nepieciešams sazināties ar SAGE, rakstot  uz e-pastu  APCqueries@sagepub.com.

Žurnālu saraksts ar pilnu APC (atlaidi aprēķina autors).

Plašāka informācija pieejama izdevēja SAGE tīmekļa vietnē ŠEIT un  ŠEIT  un EIFL tīmekļa vietnē

UZMANĪBU! No 01.01.2022. LU noslēgts Read & Publish līgums ar SAGE, kas paredz, ka LU korespondējošiem autoriem tiek piemērota 20% atlaide, publicējoties SAGE zelta (gold, fully) atvērtās piekļuves žurnālos, un ir bezmaksas publicēšanās iespēja hibrīda atvērtās piekļuves žurnālos. 

Papildinformācija autoriem pieejama tīmekļseminārā EIFL webinar with SAGE: author workflow for open access publishing (01.12.2021.).

Taylor & Francis un EIFL vienošanās darbībs periods: līdz 31.12.2023.

Nosacījumi: Latvijas korespondējošiem autoriem tiek piemērota 50% atlaide, publicējoties tikai Taylor & Francis piederošos (arī CogentOA žurnālu sērijas) atvērtās piekļuves žurnālos. Atlaide neattiecas uz citām kopienām piederošiem, taču Taylor & Francis zīmolā izdotiem žurnāliem, kā arī Open Select hibrīdžurnāliem. Atlaide tiek piemērota raksta iesniegšanas procesā, korespondējošam autoram atzīmējot atlaides piemērošanu atsevišķā laukā. To obligāti jāizdara pirmajā iesniegšanas reizē, atlaidi nebūs iespējams piemērot vēlāk. Korespondējošiem autoriem ir jāizmanto institūcijas e-pasts, piemēram, LU e-pasts. Pēc tam autori saņems apliecinājumu par atlaides piemērošanu, un raksta recenzēšanas process noritēs kā ierasts.

Saraksts ar žurnāliem, kuriem piemērojama atlaide (pieejama APC informācija; atlaidi aprēķina autors).

Pieejams Taylor & Francis vebinārs par OA publicēšanos.

Plašāka informācija pieejama izdevēja Taylor & Francis tīmekļa vietnē un EIFL tīmekļa vietnē.

 

World Scientific un EIFL vienošanās darbības periods: līdz 31.12.2022.

Nosacījumi:  Latvijas korespondējošiem autoriem tiek piemērota 50% atlaide, publicējoties atvērtās piekļuves vai hibrīdžurnālos. Atlaide tiek piemērota, ja korespondējošais autors,  atbildot uz World Scientific saņemto apstiprinājumu par raksta saņemšanu, ziņo par atbilstību atlaides piemērošanai. Ja atlaide netiek piemērota, nepieciešams rakstīt uz e-pastu openaccess@wspc.com

Saraksts ar žurnāliem, kuriem piemērojama atlaide (pieejama APC informācija; atlaidi aprēķina autors).

Plašāka informācija pieejama izdevēja World Scientific  tīmekļa vietnē un EIFL tīmekļa vietnē