Melnbaltā kopēšana pieejama: 

 • Bibliotēka Aspazijas bulvārī
 • Bibliotēka Raiņa bulvārī 
 • Dabaszinātņu bibliotēka 
 • Humanitāro zinātņu bibliotēka 
 • Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēka 
 • Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēka 

Melnbaltā drukāšana pieejama: 

 • Bibliotēka Aspazijas bulvārī
 • Bibliotēka Raiņa bulvārī 
 • Humanitāro zinātņu bibliotēka 
 • Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēka 
 • Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēka 

Krāsainā drukāšana pieejama: 

 • Bibliotēka Aspazijas bulvārī 
 • Humanitāro zinātņu bibliotēka

Cena par pakalpojumu ir noteikta saskaņā ar LU Bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi.