Cambridge Journals Online - izdevniecības Cambridge University Press daudznozaru e-žurnālu pilntekstu datubāze. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


ClinicalKey - izdevniecības Elsevier elektroniskais medicīnas informācijas resurss. *Datubāzes iegādi apmaksā Medicīnas fakultāte, pieslēdzoties ar personīgā profila lietotājvārdu un paroli, kas izveidots, atrodoties LU datortīklā. Ja līdz šim tāds nav izveidots, informāciju par piekļuvi jautāt, rakstot uz e-pastu info-bibl@lu.lv.


Culturethèque - Francijas Ārlietu ministrijas izstrādāta digitālā bibliotēka ar plašu resursu kopumu franču valodā. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar vietnē izveidotu personīgo profilu. Datubāze īslaicīgi nav pieejama tehnisku iemeslu dēļ!


EBSCO APA PsycArticles - pilna teksta zinātnisku rakstu datubāze psiholoģijas jomā, ko pubilcē Amerikas Psiholoģijas asociācija. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.


EBSCO host Central & Eastern European Academic Source  - daudznozaru e-žurnālu pilntekstu datubāze, attiecas uz Centrāl- un Austrumeiropas valstu reģionu. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


Emerald eJournals Premier - daudznozaru e-žurnālu pilntekstu datubāze. * Pieejams e-resursa arhīvs līdz 28.02.2020.  * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


European Pharmacopoeia - uzziņu informācijas resurss, kurā publicēti oficiāli standarti medikamentu kvalitātes kontrolei valstīs, kas parakstījušas “Konvenciju par Eiropas farmakopejas izveidi”. * Piekļuve nodrošināta tikai LU Medicīnas fakultātes personālam un studentiem, izmantojot personīgo profilu.


Financial Times viena no pasaules vadošajām ziņu organizācijām, kas nodrošina plašu informācijas ziņu un pakalpojumu klāstu globālai biznesa kopienai. * Piekļuve nodrošināta tikai LU Bibliotēkā Aspazijas bulvārī. Informāciju par piekļuvi jautāt, rakstot uz e-pastu info-bibl@lu.lv.


HeinOnline - juridisko zinātņu žurnālu pilntekstu datubāze. * Piekļuve nodrošināta tikai LU Juridiskās fakultātes mācībspēkiem un studentiem, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.


International Journal of Smart Education and Urban Society - izdevniecības IGI Global e-žurnāls par tehnoloģiskiem jauninājumiem mācīšanas un mācīšanās procesā. * Piekļuve nodrošināta tikai LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studentiem un personālam, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli, žurnāla arhīvam (01.01.2020.-31.12.2021.)


Journal of Chemical Education American Chemical Society izdotais e-žurnāls, kas ir vadošais izdevums ķīmijas nozarē.   * Piekļuve nodrošināta tikai LU Ķīmijas fakultātes studentiem un mācībspēkiem, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.


JSTOR - pasaules vadošo akadēmisko izdevniecību žurnālu, grāmatu un pirmavotu datubāze. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


Jurista vārds - lielākais periodiskais, specializētais, tieslietām veltītais izdevums Latvijā, kas vienotā diskusijā par Latvijas tiesību sistēmas pilnveidošanas iespējām iesaista gan tiesību zinātniekus, gan jurisprudences praktiķus. * Piekļuve nodrošināta tikai LU Juridiskās fakultātes mācībspēkiem un studentiem, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.


Kluwer Digital Book Platform - kompānijas Wolters Kluwer platforma tiesībzinātnēs, pieejamas Wolters Kluwer jaunākās e-grāmatas. Piekļuve nodrošināta tikai LU Juridiskās fakultātes studentiem un mācībspēkiem, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.


Kluwer Law Journals Online - kompānijas Wolters Kluwer platforma tiesībzinātnēs, pieejams visu Kluwer Law žurnālu arhīvs un tekošie sējumi. Piekļuve nodrošināta tikai LU Juridiskās fakultātes studentiem un mācībspēkiem, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.


Latvijas standartu tiešsaistes lasītava - Latvijas Nacionālās standartizācijas institūcijas dokumentu kopa. Piekļuve nodrošināta LU Bibliotēkas telpās.


LETA Ziņas, Arhīvs un Nozare.lv - datubāzes piedāvā iespēju meklēt operatīvi publicētas ziņas, foto, video, preses relīzes, rakstus no Latvijas preses izdevumiem, statistiku un citu informāciju. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā. Informāciju par attālināto piekļuvi jautāt, rakstot uz e-pastu info-bibl@lu.lv.


Letonika.lv - uzziņu un tulkošanas datubāze, kurā pieejamas enciklopēdijas, vārdnīcas, attēlu, audio un video kolekcijas, latviešu literatūras pilntekstu bibliotēka. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


Lursoft Laikrakstu bibliotēka NEWS.LV - Latvijas laikrakstu elektronisko versiju bibliotēka nodrošina piekļuvi laikrakstu aktuālajiem un arhīva rakstiem.  * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā. 


MagnetoHydroDynamics (e-ISSN 1574-0579) - LU Fizikas institūta izdotais žurnāls. Piekļuve nodrošināta tikai LU Zinātņu mājas bibliotēkā un attālināti. Informāciju par attālināto piekļuvi jautāt, rakstot uz e-pastu info-bibl@lu.lv.


MarketLine - statistikas datu datubāze, kurā pieejami statistikas dati par vairāk nekā 3000 pasaules nozīmīgajām pilsētām no dažādiem sociāli un makroekonomiskiem statistikas datu aspektiem. * Piekļuve nodrošināta tikai LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentiem un mācībspēkiem, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.


Nature - kompānijas Springer Nature izdotais autoritatīvais žurnāls. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


Nodokļu likumu komentāri - izdevniecības SIA Dienas bizness rokasgrāmatas  "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" komentāri", "Likuma "Par nodokļiem un nodevām" komentāri" un  "Likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" komentāri" sējumi. * Piekļuve nodrošināta tikai LU Juridiskās fakultātes studentiem un mācībspēkiem. Resursu iespējams izmantot uz vietas LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī.


OECD iLibrary - pilntekstu datubāze, kas apkopo Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas izdotās grāmatas, rakstus, ziņojumus  un statistiku. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


Orbis - datubāze sniedz informāciju par aptuveni 300 miljoniem pasaules kompāniju, publisku un privātu kompāniju.  * Piekļuve nodrošināta tikai LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentiem un mācībspēkiem, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.


Overleaf Commons - tiešsaistes LaTeX rīks. * Piekļuve nodrošināta tikai LU Dabaszinātņu fakultāšu (BF, DF, FMOF, ĢZZF, ĶF) pārstāvjiem, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


­Oxford English Dictionary - tiešsaistes vārdnīca, kas satur vairāk nekā 600 000 vārdus un to skaidrojumus angļu valodā.* Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.


Oxford Journals Online - autoritatīvu un augstas citējamības žurnālu pilntekstu datubāze dažādās zinātņu nozarēs. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


Oxford Reference Library - tiešsaistes uzziņu datubāze, kas aptver 25 dažādas disciplīnas, apvienojot 2 miljonus digitalizētu ierakstu starp kompānijas Oxford University Press e-resursiem.* Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.


Oxford Research Encyclopedias - tiešsaistes enciklopēdijas, kas piedāvā garus, viegli pārskatāmus rakstus, ko rakstījuši, recenzējuši un rediģējuši vadošie zinātnieki. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.


Passport - kompānijas Euromonitor International informācijas resurss starptautiskajā biznesā un mārketingā, ekonomikā, starptautiskajās attiecībās, tūrismā, kā arī sociālajās zinātnēs.  * Piekļuve nodrošināta tikai LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentiem un mācībspēkiem, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


Physical Review Journals / Physical Review Online Archive (PROLA) - datubāze sniedz piekļuvi pasaulē vadošajiem American Physical Society (APS) izdotajiem žurnāliem fizikas nozarē.  * Piekļuve nodrošināta tikai LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes studentiem un mācībspēkiem, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


ProQuest Dissertations & Theses Global - visplašākā disertāciju un maģistra darbu datubāze pasaulē, kas satur gandrīz 5 miljonus dokumentu. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


ProQuest eBook Academic Complete - kompānijas ProQuest elektronisko grāmatu kolekcija ietver aptuveni 211 296 visu nozaru vadošo izdevniecību, tostarp daudzu universitāšu izdevniecību e-grāmatas. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. Informāciju par piekļuvi jautāt, rakstot uz e-pastu info-bibl@lu.lv.


SAGE Journals - izdevniecības SAGE daudznozaru pilntekstu žurnālu datubāze. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


SAGE Research Methods - pētniecības metožu bibliotēka  humanitārajās un sociālajās zinātnēs. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


ScienceDirect - daudznozaru e-žurnālu un e-grāmatu datubāze. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


Scopus - daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās informācijas un citējamības datubāzu platforma. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


SpringerLink Contemporary Journals - kompānijas Springer Nature  žurnālu pilntekstu datubāze eksakto, humanitāro un sociālo zinātņu jomā. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.


​​​​​​Statista ir tiešsaistes platforma, kas specializējas tirgus un patērētāju datos, piedāvājot statistiku un pārskatus, tirgus ieskatus, patērētāju ieskatus u.c. *Piekļuve e-resursam Statista ir nodrošināta tikai LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes lietotājiem.


Taylor & Francis Social Science & Humanities Library, Taylor & Francis Science & Technology Library humanitāro un sociālo zinātņu žurnālu pilntekstu datubāze, zinātnes un tehnoloģiju žurnālu pilntekstu datubāze. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.


The Physics Teacher - Amerikas fizikas institūta (AIP - American Institute of Physics) izdots žurnāls. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


Thomson Reuters Westlaw - juridiska pētniecības datubāze. * Piekļuve nodrošināta tikai LU Juridiskās fakultātes mācībspēkiem un studentiem, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.


UpToDate - elektroniskais resurss aptver enciklopēdiskus un uzziņu ierakstus par medikamentiem, datubāzes Medline rakstu kopsavilkumus, rakstu pilntekstus 22 medicīnas apakšnozarēs.  *Informācijas resursu apmaksā LU Rezidentūras attīstības programma un Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīca, pieslēdzoties ar personīgā profila lietotājvārdu un paroli, kas izveidots, atrodoties LU datortīklā. Ja līdz šim tāds nav izveidots, informāciju par piekļuvi jautāt, rakstot uz e-pastu info-bibl@lu.lv.


VLeBooks - platforma, kurā pieejamas LU Bibliotēkas iegādātās daudznozaru e-grāmatas. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.


Wiley Online Library E-Journals Full Collection - recenzētu daudznozaru e-žurnālu pilntekstu kolekcija. Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.


Web Of Science Core Collection - daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās informācijas un citējamības datubāzu platforma. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.


Westlaw UKApvienotās Karalistes juridisko un likumdošanas aktu, komentāru un tiesu lēmumu un Eiropas Savienības juridisko materiālu datubāze. * Piekļuve nodrošināta tikai LU Juridiskās fakultātes mācībspēkiem un studentiem, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.