Aicinām LU studentus pieteikties nodarbībām un/vai brīvās izvēles studiju kursam “Ievads informācijpratībā” par informācijas resursu izmantošanu un citām prasmēm studiju efektivitātes pilnveidošanai.

Anotācija: Nodarbība paredzēta LU doktorantūras studentiem un pētniekiem, kuriem nepieciešams papildināt zināšanas un prasmes bibliogrāfisko un citējamības datubāzu Web of Science un Scopus izmantošanā studiju un pētniecības darbā. Nodarbības laikā dalībnieki iegūs izpratni par Web of Science un Scopus nozīmi un pielietojumu zinātniskā darbā, kā arī apgūs zināšanas par šo datubāzu saturu, funkcionalitāti, datu meklēšanas un analīzes iespējām, autoru un institūciju pārskatu atlasi, zinātnisko rezultātu mērījumu parametriem jeb bibliometriskajiem rādītājiem. Plašāka informācija šeit.

Ilgums: ~90 min

Anotācija: Nodarbība paredzēta LU studentiem, doktorantiem un pētniekiem, kas vēlas iegūt papildus zināšanas zinātniskajā darbā izmantoto informācijas avotu bibliogrāfisko atsauču un norāžu (references) izveidošanā. Nodarbības gaitā dalībnieki iepazīsies ar citēšanas pamatprincipiem, veidiem un funkcijām, citēšanas sistēmas elementiem, citēšanas stiliem un to atšķirībām. Dalībnieki iegūs zināšanas un izpratni par iespiesto un elektronisko informācijas resursu bibliogrāfisko elementu identificēšanu un noformēšanu, atsauču veidošanas metodēm, informācijas resursiem citēšanas stilu apguvei un pielietošanai.  

Ilgums ~ 90 min

Papildus informācija: Nodarbības laikā iespējams pievērsties plašāk kāda iepriekš pieteikta citēšanas stila apguvei, izmantojot praktiskus piemērus.

Anotācija: Nodarbība paredzēta visiem LU doktorantūras studentiem un pētniekiem, kuriem nepieciešams papildināt zināšanas un prasmes citēšanas jeb atsauču pārvaldības rīku izmantošanā studiju un pētniecības darbā. Dalībnieki iegūs izpratni par atsauču pārvaldības rīku nozīmi pētnieciskā darbā un pielietošanas priekšrocībām. Nodarbības laikā dalībnieki apgūs zināšanas par Mendeley un EndNote Online jeb Basic programmatūru instalēšanas nosacījumiem un funkcijām: bibliogrāfiskās informācijas un pilntekstu importēšana no e-resursu datubāzēm un katalogiem, personīgās e-bibliotēkas veidošana, piezīmju organizēšana, citēšanas stila izvēle un automātiska piemērošana atsaucēm tekstā, kā arī izmantotās literatūras sarakstam (jeb bibliogrāfijai), informācijas apmaiņa un bibliogrāfiskās datubāzes veidošana kopā ar pētījuma sadarbības partneriem. Plašāka informācija šeit.

Ilgums: ~90 min

Nodarbības norisei: Lai dalībnieki lekcijas laikā varētu pamēģināt praktiski rīku piedāvātās iespējas, iepriekš jāizveido personīgais profils katrā no rīkiem.

Papildus informācija: Nodarbības tēmu iespējams pielāgot situācijai, izvēloties vienu no atsauču pārvaldības rīkiem un izmantojot praktiskāku pieeju.

 

Anotācija: Nodarbība “Ievads zinātniskās publicēšanās procesā” paredzēta LU doktorantūras studentiem un pētniekiem, kuriem nepieciešams iegūt ieskatu vai papildināt esošās zināšanas un prasmes par zinātniskās publicēšanās jautājumiem un jaunākajām tendencēm. Nodarbības dalībnieki iegūs izpratni par publicēšanās procesa posmiem, zinātniskā raksta elementiem un to nozīmi informācijas izplatīšanā, izzinās žurnālu izvēles iespējas, tostarp izvairīšanos no viltus izdevēju žurnāliem, kā arī iegūs priekštatu par publicēšanos atvērtā piekļuvē (Open Access). Plašāka informācija šeit.

Ilgums: ~90 min

 

Anotācija: Dalībnieki nodarbībā izzinās zinātnisko publicēšanos atvērtās piekļuves (Open Access) kontekstā, izzinās dažādas pieejas zinātnisko rezultātu publiskošanai atvērtā piekļuvē (piemēram, kas ir “Zelta” vai “Dimanta” vai “Zaļā” piekļuve), kā arī izvairīšanos no publicēšsnās viltus izdevēju žurnālos, tostarp uzzinās par tiešsaistē pieejamiem pakalpojumiem pētniekiem, kas saistīti ar publicēšanos. Nodarbība paredzēta LU doktorantūras studentiem, pētniekiem kā arī citiem interesentiem.

Ilgums: ~45-60  min

 

Anotācija: Nodarbība paredzēta LU doktorantiem, pētniekiem un visiem interesentiem, kas vēlas iepazīties ar DOI indeksa nozīmi un izmantošanu. Dalībnieki iepazīsies ar reģistrācijas aģentūras Crossref pakalpojumiem DOI izveidē, DOI piešķiršanas teorētiskajiem jautājumiem un izmantošanas ieguvumiem. Dalībnieki iegūs ieskatu DOI reģistrācijas kārtībā un nosacījumos, indeksa izveides struktūrā, kā arī uzzinās par iespējām iegūt DOI indeksu savām zinātniskajām publikācijām.

Ilgums ~ 30 min

 

Anotācija: Nodarbība paredzēta visiem LU doktorantūras studentiem un pētniekiem, kuriem nepieciešams papildināt zināšanas un prasmes par pētniecības datu pārvaldību. Nodarbības dalībnieki iegūs izpratni par kvalitatīvas datu organizēšanas principiem, kas piemērojami dažādos pētījuma posmos, uzzinās, kam jāpievērš uzmanība radot un rūpējoties par datu pieejamību pētījuma laikā un pēc tā noslēguma. Dalībnieki izzinās ar datu pārvaldību saistītu jēdzienu nozīmi, piemēram, FAIR dati, atvērti dati, metadati, datu pārvaldības plāni, atvērtā zinātne (Open Science).

Ilgums: ~90 min

 

Anotācija: Nodarbības dalībnieki izzinās ORCID organizācijas pakalpojumus, pastāvīgā digitālā identifikatora ORCID ID priekšrocības, kā arī bezmaksas personīgā ORCID profila izveidi, tā bagātināšanu ar informāciju par zinātniskajam publikācijām. Nodarbība paredzēta LU doktorantūras studentiem, pētniekiem kā arī citiem interesentiem.

 Ilgums: ~30 min

 

Anotācija: Nodarbība paredzēta LU akadēmiskajam, zinātniskajam un vispārējam personālam, kā arī doktorantiem, kuriem nepieciešams papildināt zināšanas un iegūt iemaņas informācijas ievadē LU E-resursu repozitorijā, padarot pētniecības rezultātus pieejamus visiem. Nodarbības dalībnieki iegūst teorētiskas zināšanas par LU E-resursu repozitoriju, tā satura organizāciju un darbības principiem, kā arī praktiskas iemaņas metadatu (informācijas par publikāciju) izveidē, repozitorijā ievadītās informācijas meklēšanā un izmantošanas statistikas izguvē. Plašāka informācija šeit.

 Ilgums: ~90 min

 

Anotācija: Nodarbība paredzēta LU akadēmiskajam un zinātniskajam personālam, kā arī doktorantiem, kuriem nepieciešams papildināt zināšanas un iemaņas publikācijas apraksta ievadē LU informācijas sistēmā (turpmāk – LUIS) un publikācijas saraksta rediģēšanā. Nodarbības dalībnieki iegūst teorētiskas zināšanas par LU publikāciju uzskaites un novērtēšanas sistēmu, kā arī praktiskas iemaņas darbā ar publikāciju sarakstu, publikāciju meklēšanu un jauna publikācijas ieraksta izveidi. Plašāka informācija šeit.

 Ilgums: ~90 min

 

Anotācija: Nodarbība paredzēta LU studentiem, akadēmiskajam, zinātniskajam un vispārējam personālam, kas vēlas iepazīt LU Bibliotēkas darbības virzienus un piedāvātos pakalpojumus. Nodarbības laikā dalībnieki uzzinās par iespējām izmantot Bibliotēkas piedāvāto informācijas resursu klāstu, brīvpieejas lasītavas un pašapkalpošanās iekārtas. Nodarbībā tiks apskatīti tādi pakalpojumi kā informācijas resursu saraksta sastādīšana, starpbibliotēku abonements, nakts abonements, izdevumu pasūtīšana no Krātuves, digitalizācija, piekļuve savam bibliotēkas lasītāja kontam un citi.

Ilgums: ~90 min

 

Izmantojiet iespēju pieteikties Jums interesējošai nodarbībai vai individuālai konsultācijai, aizpildot elektronisko pieteikuma formu.

LU Bibliotēkas mācību nodarbību kalendārs.