Ievads

Bibliotēka bez maksas piedāvā izmantot veidotās ceļojošās izstādes, kurās parādīti vēstures līkloči, Bibliotēkas kolekcijas, kā arī citi nozīmīgi temati.

Izstāžu formāts ir ērti pārvietojami mobilie stendi, uz kuriem izkārtots bagātīgs ilustratīvais materiāls un tekstuālā informācija.

Izstādes saņēmējs nodrošina izstādes transportēšanu.

Informāciju par Bibliotēkas sagatavotajām virtuālajām izstādēm piedāvājam izvietot arī institūciju tīmekļu vietnēs iepriekš saskaņojot ar Bibliotēku.

Latvijas Universitātes Bibliotēkas veidotā izstāde “Mirklis 100 gadi: Latvijas Universitātes Bibliotēka 1919 -2019” ir veltīta Latvijas Universitātes 100. gadadienai, un ir noslēdzošā izstāžu ciklā, kas tika aizsākts pirms septiņiem gadiem.

Izstādē atspoguļota Bibliotēkas un fakultāšu bibliotēku attīstība, to atrašanās vietas, raksturoti tās vadītāji, kā arī ikdienas darbā izmantotās tehnoloģijas, gadu gaitā paveiktais bibliotekāro darba procesu un pakalpojumu pilnveidošanā un automatizēšanā, sadarbības veicināšanā, krājuma attīstībā un publikāciju gatavošanā.

Izstādi veido 10 mobilie stendi.

LU Bibliotēkas izstāde “Pēc mirkļa 100 gadi: LU Sports” tapusi, sagaidot augstskolas 100. jubileju 2019. gadā. Šajā izstādē atspoguļota LU sporta attīstība no LU dibināšanas 1919. gadā līdz 2018.gadam.

Izstādē sniegts īss ieskats LU sporta veidu attīstībā kopš LU dibināšanas līdz pat 2018. gadam, atspoguļojot būtiskākos sasniegumus un ievērojamākos sportistus, kuri LU un Latvijas vārdu nesuši pasaulē šādos sporta veidos - airēšanā, basketbolā, cīņas sportā, futbolā, galda tenisā, handbolā, šahā, orientēšanās sportā, slēpošanā, vieglatlētikā, vingrošanā, volejbolā.

Izstādi veido 12 mobilie stendi.

Sagaidot Latvijas Universitātes (LU) 98.jubileju, LU Bibliotēkā tapusi stendu izstāde “Pēc diviem mirkļiem 100 gadi: Rektoru galerija”. Tā ir veltīta visiem LU rektoriem kā sava laika personībām.

Stendu izstādē sniegts īss ieskats rektoru dzīves un darba gaitās, kā arī rektoru paustajās atziņās vai līdzcilvēku izteikumos par rektoriem.

Izstādi veido 11 mobilie stendi.

Sveicot LU 97. dzimšanas dienu, LU Bibliotēka izvēlējās izstādes tematu, kurš ir veltīts 32 nozīmīgām personībām, kas devušas būtisku ieguldījumu LU darbībā, veicinājušas dažādu zinātņu nozaru attīstību Latvijā, kā arī sniegušas nozīmīgu devumu LU Bibliotēkas un tās krājuma attīstībā.

Ceļojošā stendu izstādē “Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības Bibliotēkai” ir lieliska iespēja ielūkoties to LU personību dzīves lappusēs, kuru vārds ir bijis cieši sasaistīts ne tikai ar akadēmisko darbību, bet arī centieniem veidot un attīstīt LU Bibliotēku, veicinot LU studiju un pētnieciskajiem virzieniem atbilstošu LU Bibliotēkas krājumu, balstoties uz labāko Eiropas augstskolu pieredzi. Valodnieks prof. Ernests Blese, seno austrumu vēstures pētnieks prof. Francis Balodis, teologs Pēteris Laurinovičs, jurists prof. Roberts Akmentiņš, zoologs prof. Naums Gregors Lebedinskis u. c. LU mācībspēki nesavtīgi Bibliotēkai dāvināja grāmatas, novēlēja savas personīgās bibliotēkas un kolekcijas LU, aktīvi darbojās bibliotēku padomēs.

Izstādi veido 9 mobilie stendi (85 x 200 cm).

Sveicot, Latvijas Universitāti (LU) 96. gadadienā LU Bibliotēka izveidojusi stendu izstādi, kura sniedz iespēju koncentrētā formā, kas izkārtota 10 mobilos pārvietojamos stendos, iepazīties ar to, kā katrā no LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkām veidojusies konkrētās nozares LU Rakstu attīstība.

Katrs stends atspoguļo, kurās LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkās ir saglabājušies konkrētās nozares LU Raksti, ņemot vērā agrākos un līdz mūsdienām mainīgos fakultāšu nosaukumus. Tāpat var aplūkot, kā gadu garumā mainījies mākslinieciskais noformējums izdevumiem, kuru nosaukums ir "Latvijas Augstskolas raksti", izdevumiem ar nosaukumu "Latvijas Valsts universitātes Zinātniskie raksti" un izdevumiem, kuru nosaukums ir "LU Zinātniskie raksti". Izstādē var redzēt arī kā mainījies LU Rakstu krājumu vizuālais izskats: izdevumu vāku krāsu palete no pelēkbrūniem toņiem LU Rakstu sērijām 20.-40.gados līdz LU Rakstu nozaru sērijām mūsdienās zili, zaļi un rozā toņos, kā, piemēram, LU Rakstu "Zemes un vides zinātnes", "Ķīmijas", "Orientālistikas", "Pedagoģijas un skolotāju izglītības", "Komunikācijas un Politikas zinātnes" sērijām.

Izstādi veido 10 mobilie stendi (85 x 200 cm).

Sveicot LU 95. gadadienā Latvijas Universitātes Bibliotēka un Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka izveidojušas stendu izstādi, kurā pirmo reizi vienkopus apskatāmas abu bibliotēku kultūrvēsturiskās bagātības.

Desmit izveidotajos  stendos vienkopus skatāmi digitālie attēli  no Universitātes Bibliotēku  kolekcijām: pergamenti, gravīras, attēlizdevumi, kartes, rokraksti un iespieddarbi, kas aptver laika posmu no 13. gs. līdz 20. gs. sākumam.

Izstādi veido 10 mobilie stendi (85 x 200 cm).

Izstāde veltīta Latvijas Universitātes 94. gadadienai. 2013. gada vasaras notikums - XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki - iedvesmoja Latvijas Universitātes Bibliotēku izveidot izstādi, kas veltīta LU Kultūras, Mākslas un Izglītības jaunrades biedrības Juventus mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem. Izstādē apskatāma informācija par LU radošajiem kolektīviem (koriem, deju kolektīviem) hronoloģiskā faktu uzskaitījumā un ilustratīvajos materiālos. Tie atspoguļo kolektīvu darbības vēsturisko attīstību, sasniegumus un nozīmīgākos notikumus kolektīvu daiļrades pastāvēšanas laikā. Izstādes veidošanā izmantoti Latvijas Universitātes radošo kolektīvu iesniegtie, Latvijas Universitātes Bibliotēkas un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bibliotēkas krājumos esošie materiāli.

Izstādi veido 14 mobilie stendi (85 x 200 cm).

Izstāde veltīta Latvijas Universitātes 93. gadadienai. Materiāli aptver laika posmu no 1920. gada līdz 2012. gadam un ir grupēti tematiskās nodaļās. Tie uzskatāmi raksturo mācību procesu: lekcijas, dokumentus, praksi un nodarbības laboratorijās, studentu dienas, eksāmenu sesijas un studiju noslēguma skaistākos mirkļus - izlaidumus. Izstādes veidošanā izmantoti fakultāšu iesniegtie un LU Bibliotēkas krājumā esošie materiāli: manuskripti, lekciju konspekti, fotogrāfijas, vēstules, Latvijas Universitātes administratīvie dokumenti un citi materiāli.

Izstādi veido 10 mobilie stendi (85 x 200 cm).

Godinot LU pētnieku ilggadējo veikumu un panākumus astronomijas jomā,  LU Bibliotēka izveidojusi stendu izstādi, kura sniedz iespēju iepazīties ar augstskolas pētnieku sasniegumiem. Izstāde sniedz koncentrētu informāciju par 21 asteroīdu, kuriem dots ar Latviju un LU saistīti vārdi. To vidū gan zinātnē un mākslā ievērojamas personības (Frīdrihs Canders, Vija Artmane, Pēteris Vasks u.c.), gan Latvijas seni vietvārdi (Mītava, Duna u.c.) un Baltu tautu senā dievība - Saule.

Izstādi veido 6 stendi (80 x 200 cm), kas skatāmi no abām pusēm.

Atzīmējot viena no izcilākajiem latviešu rakstniekiem - Rūdolfa Blaumaņa 150 gadu jubileju, LU Bibliotēka sagatavojusi ceļojošo izstādi "Skroderdienas Silmačos". Izstāde atklāj interesantus faktus par lugas "Skroderdienas Silmačos" tapšanu, tās izrādēm, aktieriem un inscenējumiem. Izstādes autori apkopojuši informāciju par lugas iestudējumiem Latvijas profesionālajos teātros kopš lugas pirmizrādes 1902. gada 30. janvārī un iekļāvuši izstādē arī kritiķu atsauksmes par pirmizrādi.

Izstādi veido 5 mobilie stendi (85 x 200 cm).

Ilggadējā LU fotogrāfa Toma Grīnberga darbu izstāde veltīta LU simtgades svinībām. Izstādi veido attēli, kas izteiksmīgi un spilgti raksturo laikmetu no 20. gadsimta 90. gadiem līdz šodienai, atkājot augstskolas dzīves norises dažādos aspektus - gan nozīmīgākos mirkļus, gan ikdienas darba bagāto daudzveidību. Izstāde veidota sadarbībā ar LU Komunikācijas un inovāciju departamentu. Izstādi veido 45 lielformāta attēli.