2024. gada 23. aprīlis

Tīmekļseminārs “Dimensions: pasaulē lielākā ar zinātni saistītā datubāze pētniecības sasniegumu novērtēšanai un atpazīstamībai”

2024. gada 17. aprīlis

Tīmekļseminārs "Sabiedriskā zinātne Baltijas universitātēs"

2024. gada 11. aprīlis

Tīmekļseminārs "Sabiedriskā zinātne Baltijas universitātēs"

2024. gada 14. marts

Konference “Sabiedriskā zinātne (Citizen Science) Latvijā”

Konferences prezentācijas:

2024. gada 8. marts

Latvijas Universitātes 82. starptautiskā zinātniskā konference, Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija

Konferences prezentācijas:

2023. gada 8. decembris

Konference ,,Latvietis kokā ēd sēnes: nopietni un nenopietni par latviešiem’’

Konferences prezentācijas:

2023. gada 6. decembris

Tīmekļseminārs "Atsauču pārvaldības rīki: ērts risinājums rakstot, citējot un sagatavojot izmantotās literatūras sarakstu"

2023. gada 30. novembris

Tīmekļseminārs "Kā izvairīties no krāpnieciskiem (predatory) žurnāliem un to izdevējiem?"

2023. gada 29. novembris

Tīmekļseminārs "DOI (Digital Object Identifier) indeksu reģistrēšana"

2023. gada 28. novembris

Tīmekļseminārs "ORCID: organizācija, reģistrs, profila veidošana"

2023. gada 22. novembris

Tīmekļseminārs "Plaģiātisms: kas tas ir un kā to novērst"

2023. gada 21. novembris

Tīmekļseminārs "Ievads zinātniskās publicēšanās procesā"

2023. gada 15. novembris

Tīmekļseminārs "Ievads informācijas avotu atsauču un norāžu noformēšanā"

2023. gada 8. novembris

Tīmekļseminārs “Akadēmiskais izdevējs un atvērtās piekļuves platforma Frontiers: pakalpojumi un priekšrocības” (Academic Publisher and Open Access Platform Frontiers: Services and Benefits). Video ieraksts pieejams LU Bibliotēkas youtube

2023. gada 6. novembris

6. Baltijas starptautiskais simpozijs (Akadēmiskā konference un grāmatu izstāde par godu Korejas studiju nodibināšanas 10. gadadienai LU (6th Baltic International Symposium. Academic Conference and Korean Studies Book Exhibition to celebrate the 10th Anniversary of the Establishment of Korean Studies at the University of Latvia). Konferences programma

2023. gada 27. oktobris

Tīmekļseminārs "OpenAIRE EXPLORE: zinātnisku publikāciju un citu rezultātu meklētājprogramma"

2023. gada 26. oktobris

LibOCS projekta ietvaros rīkota diskusija par sabiedriskās zinātnes (citizen science) attīstību

2023. gada 25. oktobris

Tīmekļseminārs "THOTH: zinātnisku publikāciju metadatu radīšanas, pārvaldības un izplatīšanas platforma (THOTH: metadata creation, management, and dissemination platform for scientific publications)"

2023. gada 24. oktobris

Tīmekļseminārs "Sabiedriskā zinātne (Citizen science): pētnieku un sabiedrības mijiedarbība pētniecības procesā"

2023. gada 20. septembris

Sadarbībā ar LU Ķīmijas fakultāti un Latvijas Organiskās sintēzes insitūtu organizēta diskusija par zinātnieka, ķīmiķa un fiziķa Paula Valdena dzīvi un darbu un aktualitātēm ķīmijas nozarē

2023. gada 31. maijs

Tīmekļseminārs “ORCID: organizācija, reģistrs, profila veidošana”

2023. gada 25. maijs

Tīmekļseminārs "Kā izvairīties no krāpnieciskiem (predatory) žurnāliem un to izdevējiem?"

2023. gada 24. maijs

Tīmekļseminārs "Atsauču pārvaldības rīki: ērts risinājums rakstot, citējot un sagatavojot izmantotās literatūras sarakstu"

2023. gada 17. maijs

Tīmekļseminārs “Plaģiātisms: kas tas ir un kā to novērst”

2023. gada 10. maijs

Tīmekļseminārs "Ievads informācijas avotu bibliogrāfisko atsauču un norāžu noformēšanā"

2023. gada 28. aprīlis

Tīmekļseminārs “Ievads zinātniskās publicēšanās procesā”

2023. gada 27. aprīlis

Tīmekļseminārs “ORCID: organizācija, reģistrs, profila veidošana"

2023. gada 26. aprīlis

Tīmekļseminārs “Plaģiātisms: kas tas ir un kā to novērst”

2023. gada 20. aprīlis

Seminārs “Web of Science pielietojums praksē: no pētījuma plānošanas līdz rezultātu novērtēšanai” (Web of Science in practice: from research planning to evaluation of results)

2023. gada 20. aprīlis

Tīmekļseminārs "Predatory journals and how to avoid them"

2023. gada 19. aprīlis

Seminārs “Bibliotēku tuvākā nākotne: projektu pārvaldība un iesaistīšana zinātnē”

2023. gada 18. aprīlis

Tiešsaistes mācību nodarbība par datubāzē ProQuest pieejamām disertācijām

2023. gada 18. aprīlis

Tiešsaistes mācību nodarbība par datubāzē ProQuest pieejamām e-grāmatām

2023. gada 18. aprīlis

Tīmekļseminārs "Publish with Elsevier"

2023. gada 17. aprīlis

Datubāzes ClinicalKey tīmekļseminārs

2023. gada 17. aprīlis

Tīmekļseminārs "How to write and publish a scientific article?"

2023.gada 13. aprīlis

Tīmekļseminārs "Atsauču pārvaldības rīki: ērts risinājums rakstot, citējot un sagatavojot izmantotās literatūras sarakstu"

2023.gada 12. aprīlis

Tīmekļseminārs "Ievads informācijas avotu bibliogrāfisko atsauču un norāžu noformēšanā"

2023. gada 30. marts

Tīmekļseminārs “ORCID: organizācija, reģistrs, profila veidošana"

2023. gada 29. marts

Tīmekļseminārs "Kā izvairīties no krāpnieciskiem (predatory) žurnāliem un to izdevējiem?"

2023. gada 27. marts

Tīmekļseminārs, mācības par izmēģinājuma resursu Statista

2023. gada 24. marts

Tīmekļseminārs “ORCID: organizācija, reģistrs, profila veidošana"

2023. gada 23. marts

Tīmekļseminārs “Ievads zinātniskās publicēšanās procesā”

2023. gada 22. marts

Tīmekļseminārs "Ievads informācijas avotu bibliogrāfisko atsauču un norāžu noformēšanā"

2023. gada 17. marts

Latvijas Universitātes 81. starptautiskā zinātniskā konference, Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija

2023. gada 16. marts

Tīmekļseminārs “Kā izmantot datubāzes Scopus un Web of Science studiju un pētniecības darbā?”

2023. gada 15. marts

Tīmekļseminārs “DOI (Digital Object Identifier) indeksu reģistrēšana”

2023. gada 8. marts

Tīmekļseminārs “Ievads informācijas avotu bibliogrāfisko atsauču un norāžu noformēšanā“

2022. gada 27. oktobris 
Efektīva pētniecības datu pārvaldīšana ar starptautisko repozitoriju Figshare (Effective research data management by using internationalrepository Figshare) 
Video ieraksts pieejams LU Bibliotēkas YouTube.

2022. gada 25. oktobris 
Starpdisciplināra publicēšanas platforma – Open Research Europe: pakalpojumi un priekšrocības autoriem (Multidisciplinary publishing platform “Open Research Europe”: services & benefits for authors) 
Video ieraksts pieejams LU Bibliotēkas YouTube.

2022. gada 25. oktobris 
Tīmekļseminārs “Sadarbības un līdzdalības perspektīvas atvērtai pētniecībai Baltijas valstīs: pētnieki, iedzīvotāji, bibliotekāri kā partneri” (Collaboration and participation perspectives for open research in the Baltics: researchers, citizens, librarians as partners)   
Video ieraksts pieejams LibOCS Vimeo kanālā 

2022. gada 14. septembris 
Tīmekļseminārs “Challenges of libraries – information literacy. Discussion” 

2022. gada 26. maijs 
Starptautisks tīmekļseminārs “Iedzīvotāju iesaiste atvērtā zinātnē: lomas, līmeņi un iespējas” (Citizen Involvement in Open Science: Roles, Levels and Opportunities). Video ieraksts pieejams LibOCS Vimeo kanālā.

2022. gada 18. maijs 
Tīmekļseminārs: Atbilstoša žurnāla izvēle pētnieciskajam rakstam 
Tīmekļsemināra ieraksts 

2022. gada 11. maijs 
Tīmekļseminārs: Zinātniskā raksta sagatavošana, izmantojot SAGE Research Methods.  
Tīmekļsemināra ieraksts 

2022. gada 22. aprīlis 
Tīmekļseminārs par datubāzes ProQuest Ebook Central  izmantošanu 

2022. gada 20. aprīlis 
Tīmekļseminārs par datubāzes UpToDate izmantošanas iespējām 

2022. gada 13. aprīlis 
Tīmekļseminārs: Ievads par datu pārvaldības plānu veidošanu 

2022. gada 12. aprīlis 
Tīmekļseminārs par ORCID: organizācija, reģistrs, profila veidošana 

2022. gada 7. aprīlis 
Tīmekļseminārs par Datubāzu Web of Science un Scopus izmantošana studiju un pētniecības darbā 

2022. gada 6. aprīlis 
Tīmekļseminārs par Datubāzu Web of Science un Scopus izmantošana studiju un pētniecības darbā 

2022. gada 5. aprīlis 
Tīmekļseminārs: Ievads zinātniskās publicēšanās procesā 

2022. gada 31. marts 
Apaļā galda diskusija studentiem par iedzīvotāju iesaisti pētniecībā 

2022. gada 31. marts 
Tīmekļseminārs: ievads informācijas avotu bibliogrāfisko atsauču un norāžu noformēšanā   

2022. gada 30. marts 
Tīmekļseminārs par DOI (Digital Object Identifier) indeksu reģistrēšanu   

2022. gada 29. marts 
Tīmekļseminārs par ORCID: organizācija, reģistrs, profila veidošana 

2022. gada 25. marts 
Apaļā galda diskusija pētniekiem, mācībspēkiem un doktorantiem  par iedzīvotāju iesaisti pētniecībā  

2022. gada 21. marts 
Apaļā galda diskusija bibliotēku un atmiņas institūciju speciālistiem par iedzīvotāju iesaisti pētniecībā 

2022. gada 18. marts 
Latvijas Universitātes 80. starptautiskā zinātniskā konference, Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija 

Video ieraksts pieejams LU Bibliotēkas YouTube 

2021. gada 28. oktobris
Tīmekļseminārs "Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas (P&I) programma Apvārsnis Eiropa: prasības atvērtās zinātnes (Open Science) kontekstā"

2021. gada 27. oktobris
Tīmekļseminārs "DOAJ: ērts pieejas punkts augstas kvalitātes zinātniskajiem žurnāliem (DOAJ: your access point to the high-quality scientific journals)"

2021. gada 26. oktobris
Tīmekļseminārs "Iepazīstam jauno CLARIN-LV pētniecības infrastruktūru!"

2021. gada 27. maijs
Lekcija „Zvaigžņu likumi un senlatviskā gadskārta” LU Bibliotēkas tiešsaistes lekciju cikla "Zvaigžņu likumi tekstos, vēsturē, ikdienā" ietvaros

2021. gada 20. maijs
Lekcija „Astronomiskās un dabas parādības aizvēsturē Ziemeļeiropā: atspoguļojums vēstures avotos un arheoloģiskajā materiālā” LU Bibliotēkas tiešsaistes lekciju cikla "Zvaigžņu likumi tekstos, vēsturē, ikdienā" ietvaros

2021. gada 30. aprīlis
LU Bibliotēkas vadītā diskusija "Sabiedriskā zinātne (Citizen Science). Quo Vadis?" Eiropas Zinātnieku nakts pasākumu ietvaros

2021. gada 29. aprīlis
Tīmekļseminārs "Datu pārvaldības plāni: konteksts un aspekti"

2021. gada 23. aprīlis
Lekcija „Astronomiskais aspekts sengrieķu tekstos” LU Bibliotēkas tiešsaistes lekciju cikla "Zvaigžņu likumi tekstos, vēsturē, ikdienā" ietvaros

2021. gada 23. aprīlis
Tīmekļseminārs par LaTeX dokumentu veidošanu LU abonētā rīka Overleaf vidē

2021. gada 22. aprīlis
Tīmekļseminārs "Datubāze Scopus studijām un pētniecībai"

2021. gada 22. aprīlis
Nacionālās standartizācijas institūcijas SIA “Latvijas standarts” (LVS) vieslekcija “Standartizācija un standarti”

2021. gada 21. aprīlis
Tīmekļseminārs par datubāzes LETONIKA izmantošanas iespējām

2021. gada 21. aprīlis
Tīmekļseminārs par datubāzes Orbis izmantošanas iespējām

2021. gada 20. aprīlis
Tīmekļseminārs par datubāzes JSTOR izmantošanas iespējām

2021. gada 20. aprīlis
Tīmekļseminārs par datubāzes Passport  izmantošanas iespējām

2021. gada 19. aprīlis
Tīmekļseminārs "Datubāze Web of Science studijām un pētniecībai"

2021. gada 19. aprīlis
Tīmekļseminārs par datubāzes OECD iLibrary izmantošanas iespējām

2021. gada 19. aprīlis
Tīmekļseminārs par datubāzes MarketLine izmantošanas iespējām

2021. gada 31. marts
Latvijas Universitātes 79. zinātniskās konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija – Konferences programma

2021. gada 26. februāris
Tīmekļseminārs "Apvārsnis 2020 prasības un to izpilde zinātnisko rezultātu Open Access publiskošanas kontekstā"

 

2018. gada 10. decembris
Seminārs "Ieskats par atvērtās piekļuves (Open Access) iniciatīvu un atvērtā zinātne (Open Science)" Liepājas Universitātē

2018. gada 29. novembris
Seminārs "Ieskats par atvērtās piekļuves (Open Access) iniciatīvu un atvērtā zinātne (Open Science)" Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā ("RISEBA")

2018. gada 30. oktobris
Konference “Latvisko vērtību atspoguļojums tautas materiālajā un garīgajā kultūrā”
Konferences programma

2018. gada 26. oktobris
Tiešsaistes seminārs "Datu pārvaldības plāni: kā tos veidot, ievērojot atvērtās zinātnes un FAIR** principus?" (Data Management Plans: Open and FAIR)

2018. gada 24. oktobris
Seminārs "Atvērtā zinātne pētniecības grantu piesaistei" (Open Science for Successful Research Grants)

2018. gada 22. maijs
Konference “Dr. phil. Vilnis Zariņš: garīgais skolotājs, filosofs, tulkotājs, patriots”

2018. gada 16. maijs
Seminārs “Atvērtā licence Creative Commons - atvērtai zinātnei, biznesam un sabiedrībai”

2018. gada 15. maijs
Diskusija "LU studiju vide ārzemju studentiem"

2018. gada 24. aprīlis
Diskusija “Bibliotēka, kur grāmatas nekad neguļ”

2018. gada 24. aprīlis
Seminārs “Pētniecības intuitīvā pārskatāmība – intelektuālā datu analīze un starpdisciplinaritāte humanitārajās un izglītības zinātnēs”

2018. gada 28. marts
Seminārs “Web of Science un InCites. Bibliometrija un zinātnes sasniegumu analīze, pārvaldība”

2018. gada 1. marts
Latvijas Universitātes 76. zinātniskās konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija - Konferences programma

2017. gada 1. decembris
Seminārs “Web of Science un InCites. Bibliometrija un zinātne”

2017. gada 30. novembris
Seminārs “SpingerLink”

2017. gada 15. novembris
Seminārs “Vispārpieņemtās un inovatīvās pētniecības sasniegumu novērtēšanas metodes”

2017. gada 15. novembris
Seminārs “Laba zinātniskās publicēšanās prakse”

2017. gada 7. novembris
Seminārs “EBSCO Information Services datubāzes un e-grāmatas”

2017. gada 27. oktobris
Seminārs “Atvērtie pētniecības dati un datu pārvaldība”

2017. gada 16. oktobris
Seminārs “ProQuest”

2017. gada 25.-26. maijs
Seminārs “Atvērta zinātne, atvērta universitāte un atvērts prāts”

2017. gada 11. maijs
Seminārs “EBSCO Information Services”

2017. gada 23. marts
LU 75. konference: Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija