2021. gada 28. oktobrī
Tīmekļseminārs "Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas (P&I) programma Apvārsnis Eiropa: prasības atvērtās zinātnes (Open Science) kontekstā"

2021. gada 27. oktobrī
Tīmekļseminārs "DOAJ: ērts pieejas punkts augstas kvalitātes zinātniskajiem žurnāliem (DOAJ: your access point to the high-quality scientific journals)"

2021. gada 26. oktobrī
Tīmekļseminārs "Iepazīstam jauno CLARIN-LV pētniecības infrastruktūru!"

2021. gada 27. maijā
Lekcija „Zvaigžņu likumi un senlatviskā gadskārta” LU Bibliotēkas tiešsaistes lekciju cikla "Zvaigžņu likumi tekstos, vēsturē, ikdienā" ietvaros

2021. gada 20. maijā
Lekcija „Astronomiskās un dabas parādības aizvēsturē Ziemeļeiropā: atspoguļojums vēstures avotos un arheoloģiskajā materiālā” LU Bibliotēkas tiešsaistes lekciju cikla "Zvaigžņu likumi tekstos, vēsturē, ikdienā" ietvaros

2021. gada 30. aprīlī
LU Bibliotēkas vadītā diskusija "Sabiedriskā zinātne (Citizen Science). Quo Vadis?" Eiropas Zinātnieku nakts pasākumu ietvaros

2021. gada 29. aprīlī
Tīmekļseminārs "Datu pārvaldības plāni: konteksts un aspekti"

2021. gada 23. aprīlī
Lekcija „Astronomiskais aspekts sengrieķu tekstos” LU Bibliotēkas tiešsaistes lekciju cikla "Zvaigžņu likumi tekstos, vēsturē, ikdienā" ietvaros

2021. gada 23. aprīlī
Tīmekļseminārs par LaTeX dokumentu veidošanu LU abonētā rīka Overleaf vidē

2021. gada 22. aprīlī
Tīmekļseminārs "Datubāze Scopus studijām un pētniecībai"

2021. gada 22. aprīlī
Nacionālās standartizācijas institūcijas SIA “Latvijas standarts” (LVS) vieslekcija “Standartizācija un standarti”

2021. gada 21. aprīlī
Tīmekļseminārs par datubāzes LETONIKA izmantošanas iespējām

2021. gada 21. aprīlī
Tīmekļseminārs par datubāzes Orbis izmantošanas iespējām

2021. gada 20. aprīlī
Tīmekļseminārs par datubāzes JSTOR izmantošanas iespējām

2021. gada 20. aprīlī
Tīmekļseminārs par datubāzes Passport  izmantošanas iespējām

2021. gada 19. aprīlī
Tīmekļseminārs "Datubāze Web of Science studijām un pētniecībai"

2021. gada 19. aprīlī
Tīmekļseminārs par datubāzes OECD iLibrary izmantošanas iespējām

2021. gada 19. aprīlī
Tīmekļseminārs par datubāzes MarketLine izmantošanas iespējām

2021. gada 31. martā
Latvijas Universitātes 79. zinātniskās konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija – Konferences programma

2021. gada 26. februārī
Tīmekļseminārs "Apvārsnis 2020 prasības un to izpilde zinātnisko rezultātu Open Access publiskošanas kontekstā"

 

2018. gads 10. decembris
Seminārs "Ieskats par atvērtās piekļuves (Open Access) iniciatīvu un atvērtā zinātne (Open Science)" Liepājas Universitātē

2018. gads 29. novembris
Seminārs "Ieskats par atvērtās piekļuves (Open Access) iniciatīvu un atvērtā zinātne (Open Science)" Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā ("RISEBA")

2018. gads 30. oktobris
Konference “Latvisko vērtību atspoguļojums tautas materiālajā un garīgajā kultūrā”
Konferences programma

2018. gads 26. oktobris
Tiešsaistes seminārs "Datu pārvaldības plāni: kā tos veidot, ievērojot atvērtās zinātnes un FAIR** principus?" (Data Management Plans: Open and FAIR)

2018. gads 24. oktobris
Seminārs "Atvērtā zinātne pētniecības grantu piesaistei" (Open Science for Successful Research Grants)

2018. gads 22. maijs
Konference “Dr. phil. Vilnis Zariņš: garīgais skolotājs, filosofs, tulkotājs, patriots”

2018. gads 16. maijs
Seminārs “Atvērtā licence Creative Commons - atvērtai zinātnei, biznesam un sabiedrībai”

2018. gads 15. maijs
Diskusija "LU studiju vide ārzemju studentiem"

2018. gads 24. aprīlis
Diskusija “Bibliotēka, kur grāmatas nekad neguļ”

2018. gads 24. aprīlis
Seminārs “Pētniecības intuitīvā pārskatāmība – intelektuālā datu analīze un starpdisciplinaritāte humanitārajās un izglītības zinātnēs”

2018. gads 28. marts
Seminārs “Web of Science un InCites. Bibliometrija un zinātnes sasniegumu analīze, pārvaldība”

2018. gads 1. marts
Latvijas Universitātes 76. zinātniskās konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija - Konferences programma

2017. gads 1. decembris
Seminārs “Web of Science un InCites. Bibliometrija un zinātne”

2017. gads 30. novembris
Seminārs “SpingerLink”

2017. gads 15. novembris
Seminārs “Vispārpieņemtās un inovatīvās pētniecības sasniegumu novērtēšanas metodes”

2017. gads 15. novembris
Seminārs “Laba zinātniskās publicēšanās prakse”

2017. gads 7. novembris
Seminārs “EBSCO Information Services datubāzes un e-grāmatas”

2017. gads 27. oktobris
Seminārs “Atvērtie pētniecības dati un datu pārvaldība”

2017. gads 16. oktobris
Seminārs “ProQuest”

2017. gads 25.-26. maijs
Seminārs “Atvērta zinātne, atvērta universitāte un atvērts prāts”

2017. gads 11. maijs
Seminārs “EBSCO Information Services”

2017. gads 23. marts
LU 75. konference: Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija