2021. gada 28. oktobris
Tīmekļseminārs "Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas (P&I) programma Apvārsnis Eiropa: prasības atvērtās zinātnes (Open Science) kontekstā"

2021. gada 27. oktobris
Tīmekļseminārs "DOAJ: ērts pieejas punkts augstas kvalitātes zinātniskajiem žurnāliem (DOAJ: your access point to the high-quality scientific journals)"

2021. gada 26. oktobris
Tīmekļseminārs "Iepazīstam jauno CLARIN-LV pētniecības infrastruktūru!"

2021. gada 27. maijs
Lekcija „Zvaigžņu likumi un senlatviskā gadskārta” LU Bibliotēkas tiešsaistes lekciju cikla "Zvaigžņu likumi tekstos, vēsturē, ikdienā" ietvaros

2021. gada 20. maijs
Lekcija „Astronomiskās un dabas parādības aizvēsturē Ziemeļeiropā: atspoguļojums vēstures avotos un arheoloģiskajā materiālā” LU Bibliotēkas tiešsaistes lekciju cikla "Zvaigžņu likumi tekstos, vēsturē, ikdienā" ietvaros

2021. gada 30. aprīlis
LU Bibliotēkas vadītā diskusija "Sabiedriskā zinātne (Citizen Science). Quo Vadis?" Eiropas Zinātnieku nakts pasākumu ietvaros

2021. gada 29. aprīlis
Tīmekļseminārs "Datu pārvaldības plāni: konteksts un aspekti"

2021. gada 23. aprīlis
Lekcija „Astronomiskais aspekts sengrieķu tekstos” LU Bibliotēkas tiešsaistes lekciju cikla "Zvaigžņu likumi tekstos, vēsturē, ikdienā" ietvaros

2021. gada 23. aprīlis
Tīmekļseminārs par LaTeX dokumentu veidošanu LU abonētā rīka Overleaf vidē

2021. gada 22. aprīlis
Tīmekļseminārs "Datubāze Scopus studijām un pētniecībai"

2021. gada 22. aprīlis
Nacionālās standartizācijas institūcijas SIA “Latvijas standarts” (LVS) vieslekcija “Standartizācija un standarti”

2021. gada 21. aprīlis
Tīmekļseminārs par datubāzes LETONIKA izmantošanas iespējām

2021. gada 21. aprīlis
Tīmekļseminārs par datubāzes Orbis izmantošanas iespējām

2021. gada 20. aprīlis
Tīmekļseminārs par datubāzes JSTOR izmantošanas iespējām

2021. gada 20. aprīlis
Tīmekļseminārs par datubāzes Passport  izmantošanas iespējām

2021. gada 19. aprīlis
Tīmekļseminārs "Datubāze Web of Science studijām un pētniecībai"

2021. gada 19. aprīlis
Tīmekļseminārs par datubāzes OECD iLibrary izmantošanas iespējām

2021. gada 19. aprīlis
Tīmekļseminārs par datubāzes MarketLine izmantošanas iespējām

2021. gada 31. marts
Latvijas Universitātes 79. zinātniskās konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija – Konferences programma

2021. gada 26. februāris
Tīmekļseminārs "Apvārsnis 2020 prasības un to izpilde zinātnisko rezultātu Open Access publiskošanas kontekstā"

 

2018. gada 10. decembris
Seminārs "Ieskats par atvērtās piekļuves (Open Access) iniciatīvu un atvērtā zinātne (Open Science)" Liepājas Universitātē

2018. gada 29. novembris
Seminārs "Ieskats par atvērtās piekļuves (Open Access) iniciatīvu un atvērtā zinātne (Open Science)" Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā ("RISEBA")

2018. gada 30. oktobris
Konference “Latvisko vērtību atspoguļojums tautas materiālajā un garīgajā kultūrā”
Konferences programma

2018. gada 26. oktobris
Tiešsaistes seminārs "Datu pārvaldības plāni: kā tos veidot, ievērojot atvērtās zinātnes un FAIR** principus?" (Data Management Plans: Open and FAIR)

2018. gada 24. oktobris
Seminārs "Atvērtā zinātne pētniecības grantu piesaistei" (Open Science for Successful Research Grants)

2018. gada 22. maijs
Konference “Dr. phil. Vilnis Zariņš: garīgais skolotājs, filosofs, tulkotājs, patriots”

2018. gada 16. maijs
Seminārs “Atvērtā licence Creative Commons - atvērtai zinātnei, biznesam un sabiedrībai”

2018. gada 15. maijs
Diskusija "LU studiju vide ārzemju studentiem"

2018. gada 24. aprīlis
Diskusija “Bibliotēka, kur grāmatas nekad neguļ”

2018. gada 24. aprīlis
Seminārs “Pētniecības intuitīvā pārskatāmība – intelektuālā datu analīze un starpdisciplinaritāte humanitārajās un izglītības zinātnēs”

2018. gada 28. marts
Seminārs “Web of Science un InCites. Bibliometrija un zinātnes sasniegumu analīze, pārvaldība”

2018. gada 1. marts
Latvijas Universitātes 76. zinātniskās konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija - Konferences programma

2017. gada 1. decembris
Seminārs “Web of Science un InCites. Bibliometrija un zinātne”

2017. gada 30. novembris
Seminārs “SpingerLink”

2017. gada 15. novembris
Seminārs “Vispārpieņemtās un inovatīvās pētniecības sasniegumu novērtēšanas metodes”

2017. gada 15. novembris
Seminārs “Laba zinātniskās publicēšanās prakse”

2017. gada 7. novembris
Seminārs “EBSCO Information Services datubāzes un e-grāmatas”

2017. gada 27. oktobris
Seminārs “Atvērtie pētniecības dati un datu pārvaldība”

2017. gada 16. oktobris
Seminārs “ProQuest”

2017. gada 25.-26. maijs
Seminārs “Atvērta zinātne, atvērta universitāte un atvērts prāts”

2017. gada 11. maijs
Seminārs “EBSCO Information Services”

2017. gada 23. marts
LU 75. konference: Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija