• Kavējuma naudas apmēru iespējams apskatīt Kopkatalogā sadaļā "Lietotājs" vai Primo sadaļā "Mana bibliotēkas karte". 

  • Kavējuma naudu iespējams apmaksāt visās nozaru bibliotēkās vai veicot pārskaitījumu. 

Veicot pārskaitījumu, nepieciešams izmantot šādus rekvizītus: 

Saņēmējs: Latvijas Universitāte 
Reģ. Nr.: 90000076669 

Konti:

EUR maksājumiem:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423

Swedbank AS
Kods: HABALV22
Konta numurs: LV47HABA0551055080524

SEB banka, AS
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV72UNLA0055003671805


Ar norādi „LU Bibliotēkai līgumsods”. 

  • Pēc maksājuma veikšanas maksājuma uzdevums elektroniski jānosūta uz konkrētās nozares bibliotēkas e-pastu. Tiek pieņemti tikai no internetbankas lejuplādēti maksājuma uzdevumi pdf formātā.