• Nozaudētās grāmatas var aizvietot ar identiskām vai Bibliotēkai nepieciešamām grāmatām. Bibliotēka pieņem studiju procesam noderīgas grāmatas labā stāvoklī, kā arī bibliogrāfiskus un kultūrvēsturiskus retumus. 
  • Lai nozaudēto grāmatu aizstātu ar citu grāmatu, aicinām aizpildīt veidlapu. Bibliotēkas speciālists izvērtēs norādīto grāmatu nepieciešamību Bibliotēkas krājumam un sazināsies ne vēlāk kā divu darba dienu laikā. 

  • Ja nav iespējams nozaudēto grāmatu aizstāt ar Bibliotēkai nepieciešamu grāmatu, tās vērtību var apmaksāt atbilstoši spēkā esošajai tirgus vērtībai. Aicinām sazināties ar nozares bibliotēku, kurā grāmata tika izņemta.