2021. gada 31. martā tiešsaistē, Microsoft Teams vidē, notika Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija. To tradicionāli organizēja LU Bibliotēka sadarbībā ar LU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) Informācijas un bibliotēku studiju nodaļu.

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija bija organizēta divās apakšsekcijās, kuras vadīja LU Bibliotēkas direktore Mārīte Saviča un SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas docente Daina Pakalna. Kopumā sekcijas laikā nolasīti 11 referāti un ziņojumi.

Daži no referātiem bija veltīti LU Bibliotēkas vēsturei – LU Bibliotēkas leģendai, bibliogrāfam, Henrikam Novackim, pirmskara perioda resursiem un diplomdarbu kolekcijas (1920.-1944.) izvērtējumam LU Bibliotēkas krājumā.

Savukārt citi referenti informēja par aktuāliem pētījumiem saistībā ar lasītāju klubiem Latvijas publiskajās bibliotēkās, bibliotēku mobilo lietotņu funkcijām, LU studējošo Primo Discovery lietošanas paradumiem. Referenti iepazīstināja arī bibliotekāru digitālo prasmju novērtējumu, lasīšanas pētījumos izmantotajām teorijām, darba devēju prasībām bibliotēku darbiniekiem, kā arī pētījumiem par cilvēku informacionālo uzvedību krīzes situācijās un Jelgavas pilsētas bibliotēkas mājvietām 20. gs. 1. pusē.

Konferences programma.

Dalīties