2021. gada 23. septembrī – tikšanās ar Ingu Gaili

Septembris ir dzejas mēnesis, jo šajā laikā tiek svinēta Raiņa dzimšanas diena un notiek Dzejas dienu aktivitātes. Arī LU grāmatu klubs aicina ļauties dzejas burvībai un piedāvā tikšanos ar latviešu dzejnieci, rakstnieci un dramaturģi Ingu Gaili.

Vasarā tika izdots viņas jaunākais dzejas krājums “Nakts”, par kuru tā redaktore Anna Auziņa raksta: "Ingas Gailes septītajā dzejas krājumā atpazīstama autorei raksturīgā emocionāli jūtīgā balss, kas šoreiz daudzviet izskan kā vējā aizelsusies, bet vienlaikus droši un pārliecināti pauž noteiktu vēstījumu. Tā ietvaros netrūkst nedz skarbas ironijas un dusmu, nedz rotaļīguma un maiguma. Gailes rādītā nakts prasa drosmi arī no lasītāja, toties rītausma uzmirdz tīra un dzidra." 

LU grāmatu klubs aicina lasīt krājumu “Nakts”, kā arī citus Ingas Gailes dzejoļu krājumus. Sarunā ar dzejnieci meklēsim atbildes uz jautājumiem: “Kur slēpjas dzejas burvība? Kā to notver Inga Gaile? Un kā to notveram mēs?” 

Tikšanās ar Ingu Gaili notiks 23. septembrī plkst. 15.00 Zoom. 

Dalību pieteikt e-pastā: lub.raina@lu.lv.

 

Kas ir LU grāmatu klubs? 

  • Kopš 2019. gada janvāra Latvijas Universitātē darbojas LU grāmatu klubs, kas pulcē aktīvākos lasītājus un sniedz iespēju dalīties iespaidos par izlasīto. LU grāmatu kluba idejas autore un goda prezidente ir LU vecākā juriskonsulte Dace Raipale, kuras iecere tika realizēta ar LU Bibliotēkas atbalstu.  

Ko piedāvā LU grāmatu klubs? 

  • Tikšanos reizi menesī, lai apspriestu konkrēta autora darbu. Tikšanās notiek neformālā atmosfērā, diskutējot par izvēlētās grāmatas raisītajām atziņām, aktualitāti, tēliem un to attiecībām. 

  • Tiek organizēti pasākumi ar rakstnieku, tulkotāju un dzejnieku dalību, kas sniedz iespēju komunicēt ar literātiem.  

Kā tiek izvēlēti LU grāmatu kluba programmā iekļautie darbi? 

  • Grāmatas var ieteikt jebkurš dalībnieks. Lai pēc iespējas lielāks lasītāju loks varētu piedalīties sarunās par grāmatām, izvēlētās literatūras tematika ir daudzveidīga – no romāniem, kas aktualizē filozofiska rakstura jautājumus, līdz romantiskiem mīlasstāstiem. Uzmanība tiek veltīta gan jaunākajai literatūrai, kas ieguvusi kritiķu un lasītāju atzinību, gan laika pārbaudi izturējušiem klasikas darbiem.  

  • Ieteikumus aicinām sūtīt uz epastu: lub.raina@lu.lv . 

Kur notiek tikšanās? 

  • Tikšanās notiek Bibliotēkā Raiņa bulvārī vai attālināti (Microsoft Teams, Zoom platformā). 

Kā var kļūt par dalībnieku? 

  • Par dalībnieku var kļūt ikviens. Lai pieteiktu dalību, aicinām sazināties: lub.raina@lu.lv