• Ja grāmata, žurnāls, raksts nav pieejams Bibliotēkas krājumā, ir iespēja to pasūtīt no citām Latvijas vai ārvalstu bibliotēkām. Izmantošanas termiņu un noteikumus nosaka bibliotēka, no kuras pasūtījums veikts. 

  • Pasūtītājam jāapmaksā pasta piegādes izdevumi. Cena par pakalpojumu ir noteikta saskaņā ar Bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi. Pasūtījuma izmaksas var apmaksāt no projektu līdzekļiem.  

  • Pakalpojums ir bez maksas, ja piegāde tiek veikta no bibliotēkām Rīgas robežās. 

  • Lai veiktu pasūtījumu, aicinām aizpildīt pieteikuma formu vai sazināties pa e-pastu: 
    sba-bibl@lu.lv 

Pasūtījuma pieteikums grāmatai

Pasūtījuma pieteikums rakstam