Cambridge Journals Online - izdevniecības Cambridge University Press daudznozaru e-žurnālu pilntekstu datubāze. * Pieejams e-resursa arhīvs līdz 2019. gadam. ** Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


ClinicalKey - izdevniecības Elsevier elektroniskais medicīnas informācijas resurss. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU tikai LU Medicīnas fakultātes studentiem un akadēmiskajam personālam, pieslēdzoties ar personīgā profila lietotājvārdu un paroli, kas izveidots, atrodoties LU datortīklā. Ja līdz šim tāds nav izveidots, informāciju par piekļuvi jautāt, rakstot uz e-pastu info-bibl@lu.lv.


EBSCO host - daudznozaru e-grāmatu, e-žurnālu un citu e-resursu datubāzu platforma, kas sastāv no vairākām pilntekstu un apskatu datubāzēm. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


EBSCO PsycARTICLES   - zinātnisko rakstu pilnu tekstu un apskatu datubāze psiholoģijā. * Piekļuve nodrošināta tikai LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studentiem un personālam, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


Emerald eJournals Premier - daudznozaru e-žurnālu pilntekstu datubāze. * Pieejams e-resursa arhīvs līdz 22.04.2020.  * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


European Pharmacopoeia - uzziņu informācijas resurss, kurā publicēti oficiāli standarti medikamentu kvalitātes kontrolei valstīs, kas parakstījušas “Konvenciju par Eiropas farmakopejas izveidi”. * Piekļuve nodrošināta tikai LU Medicīnas fakultātes personālam un studentiem, izmantojot personīgo profilu.


Financial Times viena no pasuales vadošajām ziņu organizācijām, kas nodrošina plašu informācijas ziņu un pakalpojumu klāstu globālai biznesa kopienai. * Piekļuve nodrošināta tikai LU Bibliotēkā Aspazijas bulvārī. Informāciju par piekļuvi jautāt, rakstot uz e-pastu info-bibl@lu.lv.


HeinOnline - juridisko zinātņu žurnālu pilntekstu datubāze. * Piekļuve nodrošināta tikai LU Juridiskās fakultātes mācībspēkiem un studentiem, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.


International Journal of Smart Education and Urban Society - izdevniecības IGI Global e-žurnāls par tehnoloģiskiem jauninājumiem mācīšanas un mācīšanās procesā. * Piekļuve nodrošināta tikai LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studentiem un personālam, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


Journal of Arabic Literature - vadošais e-žurnāls, kas speciālizējas arābu literatūras izpētē no pirmsislāma perioda līdz mūsdienām. * Piekļuve nodrošināta tikai LU Humanitāro zinātņu bibliotēkā. Informāciju par piekļuvi jautāt, rakstot uz e-pastu info-bibl@lu.lv.


Journal of Chemical Education -American Chemical Society izdotais e-žurnāls, kas ir vadošais izdevums ķīmijas nozarē.   * Piekļuve nodrošināta tikai LU Ķīmijas fakultātes studentiem un mācībspēkiem, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvardu un paroli.


JSTOR - pasaules vadošo akadēmisko izdevniecību žurnālu, grāmatu un pirmavotu datubāze. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


Jurista vārds - lielākais periodiskais, specializētais, tieslietām veltītais izdevums Latvijā, kas vienotā diskusijā par Latvijas tiesību sistēmas pilnveidošanas iespējām iesaista gan tiesību zinātniekus, gan jurisprudences praktiķus. * Piekļuve nodrošināta tikai LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī. Informāciju par piekļuvi jautāt, rakstot uz e-pastu lub.raina@lu.lv


Latvijas standarts - Latvijas Nacionālās standartizācijas institūcijas dokumentu kopa. Piekļuve resursam nodrošināta tikai LU Bibliotēkas telpās.


LETA Ziņas, Arhīvs un Nozare.lv - datubāzes piedāvā iespēju meklēt operatīvi publicētas ziņas, foto, video, preses relīzes, rakstus no Latvijas preses izdevumiem, statistiku un citu informāciju. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā. Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā informāciju par piekļuvi jautāt, rakstot uz e-pastu info-bibl@lu.lv.


Letonika.lv - uzziņu un tulkošanas datubāze, kurā pieejamas enciklopēdijas, vārdnīcas, attēlu, audio un video kolekcijas, latviešu literatūras pilntekstu bibliotēka. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


Likuma "Par nodokļiem un nodevām" komentāri - izdevniecības SIA Dienas bizness rokasgrāmata. * Piekļuve nodrošināta tikai LU Juridiskās fakultātes studentiem un mācībspēkiem. Informāciju par piekļuvi jautāt, rakstot uz e-pastu info-bibl@lu.lv.


MarketLine - statistikas datu datubāze, kurā pieejami statistikas dati par vairāk nekā 3000 pasaules nozīmīgajām pilsētām no dažādiem sociāli un makroekonomiskiem statistikas datu aspektiem. * Piekļuve nodrošināta tikai LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentiem un mācībspēkiem, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.


OECD iLibrary - pilntekstu datubāze, kas apkopo Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas izdotās grāmatas, rakstus, ziņojumus  un statistiku. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


Orbis - datubāze sniedz informāciju par aptuveni 300 miljoniem pasaules kompāniju, publisku un privātu kompāniju.  * Piekļuve nodrošināta tikai LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentiem un mācībspēkiem, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.


Oxford Journals Online - autoritatīvu un augstas citējamības žurnālu pilntekstu datubāze dažādās zinātņu nozarēs. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


Passport - kompānijas Euromonitor International informācijas resurss starptautiskajā biznesā un mārketingā, ekonomikā, starptautiskajās attiecībās, tūrismā, kā arī sociālajās zinātnēs.  * Piekļuve nodrošināta tikai LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentiem un mācībspēkiem, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


Physical Review Journals / Physical Review Online Archive (PROLA) - datubāze sniedz piekļuvi pasaulē vadošajiem American Physical Society (APS) izdotajiem žurnāliem fizikas nozarē.  * Piekļuve nodrošināta tikai LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes studentiem un mācībspēkiem, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


ProQuest Dissertations & Theses Global - visplašākā disertāciju un maģistra darbu datubāze pasaulē, kas satur 2,3  miljonus dokumentu. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


ProQuest eBook Academic Complete Collection - kompānijas ProQuest elektronisko grāmatu kolekcija ietver aptuveni 180 000 visu nozaru vadošo izdevniecību, tostarp daudzu universitāšu izdevniecību e-grāmatas. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar personīgā profila lietotājvārdu un paroli, kas izveidots, atrodoties LU datortīklā. Ja līdz šim tāds nav izveidots, informāciju par piekļuvi jautāt, rakstot uz e-pastu info-bibl@lu.lv.


SAGE Journals Online - izdevniecības SAGE daudznozaru pilntekstu žurnālu datubāze. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


SAGE Research Methods - pētniecības metožu bibliotēka  humanitārajās un sociālajās zinātnēs. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


ScienceDirect - daudznozaru e-žurnālu un e-grāmatu datubāze. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


Scopus - daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās informācijas un citējamības datubāzu platforma. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


SpringerLink Contemporary Journals - kompānijas Springer Nature  žurnālu pilntekstu datubāze eksakto, humanitāro un sociālo zinātņu jomā. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


Taylor & Francis Social Science & Humanities Library - humanitāro un sociālo zinātņu žurnālu pilntekstu datubāze. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli. 


Times Higher Education -  aktuāla un kvalitatīva informācija par augstāko izglītību pasaulē un izglītības veidošanas tendences, kā arī oficiālais pasaules augstskolu un universitāšu reitings. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, reģistrējoties nepieciešams izmantot LU e-pastu.


Thesaurus Linguae Graecae (TLG) - datubāze ir Kalifornijas Universitātes Irvinā projekts, tajā uzkrāti digitalizēti pilnteksti grieķu valodā, sākot ar Homēra laiku līdz Konstantinopoles krišanai (1453.g.). * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU  tikai LU Humanitāro zinātņu fakultātes studentiem un mācībspēkiem, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.


Thomson Reuters Westlaw - juridiska pētniecības datubāze. * Piekļuve nodrošināta tikai LU Juridiskās fakultātes mācībspēkiem un studentiem, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.


UpToDate - elektroniskais resurss aptver enciklopēdiskus un uzziņu ierakstus par medikamentiem, datubāzes Medline rakstu kopsavilkumus, rakstu pilntekstus 22 medicīnas apakšnozarēs.  * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU tikai LU Rezidentūras attīstības programmas mācībspēkiem un studentiem, pieslēdzoties ar personīgā profila lietotājvārdu un paroli, kas izveidots, atrodoties LU datortīklā. Ja līdz šim tāds nav izveidots, informāciju par piekļuvi jautāt, rakstot uz e-pastu info-bibl@lu.lv.


VLeBooks - platforma, kurā pieejamas LU Bibliotēkas iegādātās daudznozaru e-grāmatas. * Piekļuve nodrošināta LU datortīklā un ārpus LU, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.


Web Of Science Core Collection - daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās informācijas un citējamības datubāzu platforma. * Piekļuve nodrošināta tikai LU Juridiskās fakultātes mācībspēkiem un studentiem, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.


Westlaw UKApvienotās Karalistes juridisko un likumdošanas aktu, komentāru un tiesu lēmumu un Eiropas Savienības juridisko materiālu datubāze. * Piekļuve nodrošināta tikai LU Juridiskās fakultātes mācībspēkiem un studentiem, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.


ZentralblattMATH (ZMATH) - vispilnīgākā rakstu apskatu un recenziju datubāze matemātikā. * Piekļuve nodrošināta tikai LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes studentiem un mācībspēkiem, pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.