Skenēšana

Bibliotēkas apmeklētāji var izmantot skenerus bez maksas. Ja skenēšanu veic bibliotēkas darbinieks, cena par pakalpojumu ir noteikta saskaņā ar Bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi.  

Skeneri līdz A4 izmēram pieejami: 

  • Bibliotēkā Aspazijas bulvārī
  • Dabaszinātņu bibliotēkā 
  • Bibliotēka Raiņa bulvārī 
  • Humanitāro zinātņu bibliotēkā 
  • Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā 
  • Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkā 

Digitalizācija

  • Iespējams digitalizēt resursus no Bibliotēkas krājuma vai no klienta iesniegtajiem materiāliem.  

  • Bibliotēka ievēro digitālo reprodukciju veidošanas pamatprincipus.  

  • Cena par pakalpojumu ir noteikta saskaņā ar Bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi. 

  • Lai pieteiktu resursa digitalizāciju, jāaizpilda pieteikuma forma vai jāsazinās: 

Tālrunis: 26693025 
E-pasts: digitalizacija@lu.lv  
Skype: LU Bibliotēkas digitalizācija