Personām ar invaliditāti piedāvājam izvēlēties nozaru bibliotēku, kura atrodas tuvāk dzīves vietai un Bibliotēka nodrošinās informācijas resursu piegādi uz lietotāja norādīto nozaru bibliotēkas adresi.

- Pacēlājs personām ar kustību traucējumiem 

- Lifts atbilst personu ar kustību un redzes traucējumu vajadzībām

- Telpās iespējams pārvietoties ratiņkrēslos, jo nav pakāpienu un sliekšņu telpās un starp tām

- Attālums starp plauktiem un galdiem ir platāks nekā 80 cm

- Personām ar dzirdes traucējumiem pie galdiem iespējams izkārtoties ar seju pret seju

- Tualete personām ar invaliditāti

  

 

- Pie ieejām nav pakāpienu, kas traucētu pārvietoties personām ratiņkrēslos

- Lifts atbilst personu ar kustību un redzes traucējumu vajadzībām

- Telpās iespējams pārvietoties ratiņkrēslos, jo nav pakāpienu un sliekšņu telpās un starp tām

- Attālums starp plauktiem un galdiem ir platāks nekā 80 cm

- Personām ar dzirdes traucējumiem pie galdiem iespējams izkārtoties ar seju pret seju

- Tualetes kabīne personām ar invaliditāti

 

- Uzbrauktuve

- Telpās iespējams pārvietoties ratiņkrēslos, jo nav pakāpienu un sliekšņu telpās un starp tām

- Attālums starp plauktiem un galdiem ir platāks nekā 80 cm

- Personām ar dzirdes traucējumiem pie galdiem iespējams izkārtoties ar seju pret seju

- Uzbrauktuve

- Telpās iespējams pārvietoties ratiņkrēslos, jo nav pakāpienu un sliekšņu telpās un starp tām

- Personām ar dzirdes traucējumiem pie galdiem iespējams izkārtoties ar seju pret seju

- Uzbrauktuve

- Telpās iespējams pārvietoties ratiņkrēslos, jo nav pakāpienu un sliekšņu telpās un starp tām

- Personām ar dzirdes traucējumiem pie galdiem iespējams izkārtoties
ar seju pret seju

  

- Pie ieejām nav pakāpienu, kas traucētu pārvietoties personām ratiņkrēslos

- Lifts atbilst personu ar kustību un redzes traucējumu vajadzībām

- Telpās iespējams pārvietoties ratiņkrēslos, jo nav pakāpienu un sliekšņu telpās un starp tām

- Attālums starp plauktiem un galdiem ir platāks nekā 80 cm

- Personām ar dzirdes traucējumiem pie galdiem iespējams izkārtoties ar seju pret seju

- Tualetes kabīne personām ar invaliditāti

Personām ratiņkrēslos piemērota ir ieeja pa vārtiem no Aspazijas bulvāra puses

- Uzbrauktuve

- Pacēlājs personām ar kustību traucējumiem

  

Personām ratiņkrēslos piemērota ir ieeja pa vārtiem no Inženieru ielas puses. Lai iekļūtu pa vārtiem,  ir jāpiezvana ēkas dežurantam pa tālruni 67034353. Iekļūstot pa vārtiem pagalmā, jāvirzās uz labajā pusē esošo ieeju (stikla durvīm). Durvis nav aprīkotas ar sensoru.

- Lifts