Informācija par Kopkatalogu:

 • Valsts nozīmes bibliotēku elektronisko Kopkatalogu veido 11 bibliotēkas: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Bibliotēka, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Fundamentālā bibliotēka, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka, Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēka, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēka, Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" bibliotēka.
 • Kopkatalogā pamatā atspoguļoti izdevumi, kas bibliotēku krājumos nonākuši pēc 1990. gada, bet katalogs tiek regulāri papildināts ar jauniem ierakstiem. Kopkatalogā ir apmēram 900 tūkstoši ierakstu, tai skaitā grāmatas, turpinājumizdevumi, notis, attēli, disertācijas, kartes, video un audio ieraksti, digitālie dokumenti, e-grāmatas u.c. informācijas resursi.
 • Datu rezerves kopēšanas dēļ Kopkatalogs nav pieejams svētdienās no plkst. 20.45 līdz pirmdienas rītam - plkst. 8.00.
 • Lai varētu pasūtīt/rezervēt informācijas resursus, vispirms nepieciešams reģistrēties vai pārreģistrēties Bibliotēkā.
 • Pasūtot izdevumus kopkatalogā no Bibliotēkas Krātuves, ir iespējams norādīt resursa saņemšanas vietu - jebkuru Bibliotēkas nozaru bibliotēku. Pasūtītos informācijas resursus no Krātuves var saņemt ceturtdienās: LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī pēc plkst. 12.00, citās nozaru bibliotēkās – pēc plkst. 15.00.
 • Pasūtītie/rezervētie informācijas resursi jāizņem 3 Bibliotēkas darbdienu laikā pēc rezervēšanas apstiprinājuma saņemšanas.
 • Bibliotēkā informācijas resursi (grāmatas, žurnāli u.c.) lietošanai tiek izsniegti uz noteiktu termiņu. Izsnieguma termiņi ir stingri jāievēro, lai izdevumi būtu pieejami ikvienam lietotājam un varētu nodrošināt to apriti.
 • Informācijas resursa izsnieguma termiņu var pagarināt, ja tā izmantošanai nav pieteicies cits Bibliotēkas lietotājs.

Lietotājiem ir iespēja izsniegtajiem informācijas resursiem pagarināt lietošanas termiņu:

 1. elektroniski Kopkatalogā, PRIMO atverot sadaļu Lietotājs;
 2. atnākot uz jebkuru nozares bibliotēku; 
 3. piezvanot uz bibliotēku;
 4. nosūtot e-pastu vai skype ziņu uz bibliotēku.

Nokavējuma nauda

Bibliotēkā par katra izsniegtā informācijas resursa izsnieguma termiņa vienu nokavēto dienu nokavējuma nauda ir Eur 0,20.

Nokavējuma naudu var samaksāt:

 1. jebkurā Bibliotēkas nozaru bibliotēkā;
 2. veicot pārskaitījumu uz LU kontu (ar norādi „LU Bibliotēkai nokavējuma nauda”).

Kamēr nav samaksāta nokavējuma nauda, informācijas resursu lietošanas termiņu pagarināt un paņemt lietošanā citus dokumentus Bibliotēkā nav iespējams.

Konsultācijas kopkataloga izmantošanā var saņemt, sazinoties ar Bibliotēkas konsultantu vai jebkuru nozaru bibliotēku.