18. martā LU Bibliotēka piedalījās Latvijas Universitātes 80. starptautiskajā zinātniskajā konferencē Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijā, kurā pētnieki diksutēja par aktuālākajām pētniecības tēmām bibliotēkzinātnē.

Dalīties