Bibliotēkas krājumā pieejami ap 1,8 miljoni informācijas resursu vienību:  grāmatas, žurnāli, laikraksti, kartes, notis, rokraksti, attēlizdevumi, skaņu ieraksti, disertācijas u. c. materiāli un vairāk nekā 200 tūkstoši e-resursu dažādās zinātņu nozarēs.

Informācijas resursu izvietojums Bibliotēkā ir strukturēts atbilstoši studiju infrastruktūrai:

Bibliotēka Aspazijas bulvārī
Bibliotēka Raiņa bulvārī
Dabaszinātņu bibliotēka
Humanitāro zinātņu bibliotēka
Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēka
Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēka
Zinātņu mājas bibliotēka

LU Bibliotēkas Krātuve

LU Bibliotēkai nepieciešamās grāmatas: