LU Bibliotēkas direktore Mārīte Saviča

14. martā Latvijas Universitātes Bibliotēkā notika LU starptautiskās 82. konferences ietvaros rīkotā konference “Sabiedriskā zinātne (Citizen Science) Latvijā”. Tās ietvaros nolasīti 15 referāti par dažādiem sabiedriskās zinātnes aspektiem.

LU Bibliotēkas direktore Mārīte Saviča uzsvēra, ka šāda konference par sabiedrisko zinātni Latvijā tikusi organizēta pirmo reizi, un izteica pagodinājumu un prieku, ka tā notikusi tieši LU Bibliotēkā. 

Konferencē ar referātiem piedalījās vadošie LU institūtu pētnieki, atmiņas institūciju un citi nozaru speciālisti, kā arī citi sabiedriskās zinātnes jeb amatierzinātnes entuziasti un  projektu īstenotāji.   

Referentu vidū vairākkārt izskanēja atziņa, ka sabiedriskā zinātne var tikt izmantota dažādās nozarēs. To pierāda arī konferencei pieteikto referātu skaits un dažādais tematu loks, kas aptver gan humanitārās zinātnes, gan dabaszinātnes. Sabiedriskās zinātnes aspekti atklājās arheoloģijā, vides zinātnē, mikoloģijā, dienastauriņu un putnu monitoringā u.c.  zinātnes nozarēs. Tāpat, referenti dalījās ar pieredzi savu zinātnisko darbu popularizēšanā sabiedrībā, sabiedriskās zinātnes ētisko aspektu izzināšanā un atmiņas institūciju iesaistē sabiedriskās zinātnes projektos.  

Visbiežāk apspriestie problēmjautājumi skāra dažādās iespējas, kā sabiedrību iesaistīt zinātniskajā procesā, kā pārliecināties, ka amatierzinātnieku ievāktie dati ir kvalitatīvi, kā arī cilvēku motivāciju piedalīties sabiedriskās zinātnes projektos. 

Vairāk par sabiedrisko zinātni iespējams uzzināt šeit: https://www.napd.lu.lv/uzzini-vairak/citizen-science/  

Aicinām iepazīties ar konferences referentu prezentācijām:

Dalīties