LU e-resursu repozitārijā pieejamas 20 digitālās kolekcijas, kurās iekļauti vairāk kā 900 objekti: LU Rakstu sējumi, promocijas darbi un disertācijas, pergamenti, gravīras no kolekcijas „Description de l’Egypte”, juridiskās literatūras kolekcija "Juridiskās literatūras izdevumi latviešu valodā un svešvalodās", pētījumi zemes zinātnēs (1926-1944), Latvijas Ģeogrāfijas biedrības veidotā izdevuma "Ģeogrāfiskie raksti" sējumi,  lekcijas un programmas, žurnālu "Ceļš" un "Zvaigžņotā Debess" kolekcijas, virtuālās izstādes.

Digitalizētos izdevumus, uz kuriem attiecas autortiesību aizliegums, Bibliotēka piedāvā izmantot uz vietas lasītavās: Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā nodrošināta piekļuve pilnam žurnāla "Skolotājs" (izdots no 1997. līdz 2011. gadam) komplektam, kā arī pedagoģiskā satura izdevumi pirmsskolai un skolai - "Pirmsskolā", "Skolas Vārds", "Skolas Psiholoģija" un "Izglītība un Kultūra". Savukārt Bibliotēkā Raiņa bulvārī pieejama digitalizēta Teoloģijas semināra kolekcija ar unikāliem nepublicētiem dokumentiem, kas drukāti mašīnrakstā.