Publicitātes foto.

Lai atvieglotu zinātniskās publicēšanās procesu, LU Bibliotēka piedāvā autoriem tīmkeļseminārus par ORCID ID, DOI, Web of Science un Scopus un citiem ar zinātnisko publicēšanos saistītiem jautājumiem.

Savu pētījumu publicēšana starptautiskajā zinātnes telpā ir viens no būtiskiem atpazīstamības veicināšanas veidiem zinātnē. Lai to veiksmīgi īstenotu, autoriem talkā jāņem jauni risinājumi – digitālais identifikators ORCID ID, digitālā indeksa DOI piešķiršana savām publikācijām, kas palīdz veicināt atpazīstamību, kā arī jāseko līdzi publikāciju citējamībai un zinātnisko rezultātu izplatīšanā.

LU Bibliotēkas tīmekļsemināri notiks ZOOM platformā. Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta e-pastā pēc reģistrēšanās.

ORCID: organizācija, reģistrs, profila veidošana

29. marts plkst. 18.00–18.30 PIETEIKTIES

12. aprīlis plkst. 17.00–17.30 PIETEIKTIES

Anotācija: digitālā identifikatora ORCID ID priekšrocības, bezmaksas personīgā ORCID profila izveide.

DOI (Digital Object Identifier) indeksu reģistrēšana

30. marts plkst. 17.00–17.30 PIETEIKTIES

Anotācija: DOI izmantošanas ieguvumi, iespējas iegūt DOI indeksu savām zinātniskajām publikācijām.

Ievads informācijas avotu bibliogrāfisko atsauču un norāžu noformēšanā

31. marts plkst. 17.00–18.00 PIETEIKTIES

Anotācija: atsauču un norāžu izveide, citēšanas sistēmas elementi, citēšanas stili un to atšķirības.

Ievads zinātniskās publicēšanās procesā

5. aprīlis plkst. 17.00–18.30 PIETEIKTIES

Anotācija: jaunākās tendences, zinātniskā raksta elementi un to nozīme informācijas izplatīšanā.

Datubāzu Web of Science un Scopus izmantošana studiju un pētniecības darbā

6. aprīlis plkst. 17.00–18.30 PIETEIKTIES

7. aprīlis plkst. 17.00–18.30 PIETEIKTIES

Anotācija: autoru un institūciju pārskatu atlase, bibliometriskie rādītāji.

Ievads par datu pārvaldības plānu veidošanu

13. aprīlis plkst. 17.00–18.30 PIETEIKTIES

Anotācija: pētniecības datu pārvaldības plāna veidošana, tā nozīme atpazīstamības veicināšanā.

Informācija par LU Bibliotēkas pakalpojumiem pieejama arī elektroniskā bukletā "Pakalpojumi pētniekiem un doktorantūras studentiem".

Dalīties

Saistītais saturs

Piesakies semināram "ORCID: organizācija, reģistrs, profila veidošana"
23.03.2022.

Piesakies semināram "ORCID: organizācija, reģistrs, profila veidošana"