INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANA PRIMO DISCOVERY

Ko Primo meklē?

Primo meklē dažādus informācijas resursu veidus – grāmatas, disertācijas, konferenču materiālus, žurnālus, rakstus, datnes, uzziņu un citus informāciju veidus.

Kur Primo meklē?

Primo meklē virtuāli izveidotā resursu kopā LU iMākonī. Jūs saņemsiet rezultātu no LU Bibliotēkas abonētām un brīvpieejas datubāzēm, Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskā kopkataloga, LU publikāciju un vēstures datubāzes, LU noslēguma darbu datubāzes, LU izstrādāto/aizstāvēto disertāciju datubāzes, kā arī no Primo piedāvātās informācijas avotu kopas.

Kas nav iekļauts Primo?

Primo meklēšanā nav iekļauti informācijas avoti no datubāzēm: Letonika.lv, Passport, HeinOnline, Thomson Reuters Westalw, Westlaw UK, ZentralblattMATH. Šajās datubāzēs meklēšana ir jāveic atsevišķi. Ja neesat atradis informācijas resursu, sazinieties ar bibliotekāru.

Vai es varu izmantot Primo ārpus LU telpām?

Jā! Jums tiks lūgts autorizēties, lai saņemtu pilnu tekstu vai izmantotu autorizēta lietotāja pakalpojumus – meklēšanas personalizāciju, informācijas resursu pasūtīšanu u.c.

Kā notiek autentifikācija?

LU Primo izmanto LU informācijas sistēmas (LUIS) autorizācijas rīkus.

Vai es varu redzēt savu Kopkataloga lietotāja kontu?

Jā. Tas ir pieejams autorizētam lietotājam sadaļā Mana Bibliotēkas karte

Kas ir kopas?

Kopas ir dažādas kolekcijas, kurās var meklēt. Tās ir uzskaitītas nolaižamajā izvēlnē blakus meklēšanas lodziņam. Pēc noklusējuma, Primo meklē visā kopu saturā, bet jūs varat ierobežot meklējumu, izvēloties tikai Kopkatalogu vai tikai tiešsaistes datubāzes, u.c.

Kāpēc Primo, aktivizējot saiti uz tiešsaistes resursu, nevar atvērt pilno tekstu.

Primo nodrošina meklēšanu visos datubāzu ierakstos, bet piekļuve pilnajam tekstam ir tikai tiem resursiem, kurus abonē LU Bibliotēka. Primo piedāvā iespēju Skatīt vairāk un piekļūt kopsavilkumam, satura rādītājam, u.c.

Vai var meklēt grāmatu tikai Kopkatalogā?

Jā. Izvēlies meklēšanas kopu Kopkatalogs.

Vai var meklēt precīzu frāzi?

Jā, ieliec frāzi pēdiņās.

Vai es varu izmantot Būla operatorus?

Jā, tu vari! Bet tiem ir jābūt rakstītiem ar lielajiem burtiem.

Vai var sakārtot atrastos rezultātus no jaunākā uz vecāko gadu?

Jā, pielāgošanas panelī izvēlies atbilstošo darbību Kārtot pēc sarakstā.

Ko nozīmē Skatīt visas versijas?

Ja Primo ir atradis viena un tā paša informācijas resursa vairākus ierakstus, piemēram, dažādās datubāzēs, tad tas piedāvā šos ierakstus skatīt atsevišķā sarakstā.

Kur es varu skatīt meklēšanas vēsturi?

Izvēlnes joslā aktivizē ikonu Skatīt iepriekšējos meklējumus.

Vai var saglabāt meklēšanas izteiksmi atkārtotai meklēšanai?

Jā. Autorizējies un rezultātu saraksta augšā aktivizē saiti Saglabāt meklēšanas izteiksmi.

Kur var uzzināt vairāk par Primo?

Skati Primo Discovery lietotāja rokasgrāmatu.