Ja informācijas resurss nav Bibliotēkas krājumā, piedāvājam to  pasūtīt no citām Latvijas bibliotēkām.

Pasūtījumus pieņem:

SBA pasūtījuma forma grāmatai

SBA pasūtījuma forma seriālizdevumam


Piegādātie informācijas resursi tiek izsniegti lietošanai uz vietas  lietotāja izvēlētajā nozaru bibliotēkā. Saņemot pasūtījumu, klients sedz pasta pakalpojumu izmaksas, kas radušās veicot konkrēto pasūtījumu.

Dokumentu izmantošanas termiņu nosaka bibliotēka, no kuras izdevums tiek pasūtīts.

Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pastu sba-bibl@lu.lv, vai Jautājiet bibliotekāram!