Bibliotēkā sastāda zinātniskos bibliogrāfiskos rādītājus pēc LU fakultāšu, institūtu un citu LU struktūrvienību personāla pieprasījuma. Parasti tiek sastādīti bibliogrāfiskie rādītāji, kas veltīti LU mācībspēku un zinātnieku nozīmīgām dzīves jubilejām.

Pakalpojums tiek veikts saskaņā ar Bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi

Sagatavoto bibliogrāfisko rādītāju var izmantot personīgām vajadzībām vai publicēšanai, piemēram, bibliogrāfijas izdevumā vai kā sadaļu monogrāfijā.

Jautā bibliotekāram!


LU Bibliotēkas sastādītās bibliogrāfijas LU e-resursu repozitorijā