Bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādis

Veicot pārskaitījumu uz LU kontu par LU Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu vai nokavējumu, nepieciešams izmantot šādus rekvizītus:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte 
Reģ. Nr.: 90000076669
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423

  • ar norādi „LU Bibliotēkai par (norādot konkrētu pakalpojumu)" vai 
  • ar norādi „LU Bibliotēkai līgumsods”.

Pēc maksājuma veikšanas lūdzam maksājuma uzdevumu elektroniski nosūtīt uz konkrētās nozaru bibliotēkas e-pastu. Pieņemam tikai no internetbankas lejuplādētus maksājuma uzdevumus pdf formātā.