Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU konta numurs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
28.09.2015

Bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādis

Veicot pārskaitījumu uz LU kontu par LU Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu vai nokavējumu, nepieciešams izmantot šādus rekvizītus:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte Reģ.Nr.LV 90000076669
Konta Nr.: IBAN LV51NDEA0000082414423
Saņēmēja iestāde: Nordea Bank AB Latvijas filiāle
BIC: NDEALV2X

  • ar norādi „LU Bibliotēkai par (norādot konkrētu pakalpojumu)" vai 
  • ar norādi „LU Bibliotēkai līgumsods”.

Pēc maksājuma veikšanas lūdzam maksājuma uzdevumu elektroniski nosūtīt uz konkrētās nozaru bibliotēkas e-pastu. Pieņemam tikai no internetbankas lejuplādētus maksājuma uzdevumus pdf formātā.