PakalpojumsCena, EURPakalpojuma pieejamība
Kopēšana 1
Melnbaltā kopēšana – par 1 lappusi (A4 formāts, vienpusēji)0,06Visās nozaru bibliotēkās
Izdruka 1
Melnbaltā izdruka- par 1 lappusi (A4 formāts, vienpusēji)

0,07

Visās nozaru bibliotēkās
Krāsainā izdruka - par 1 lappusi (A4 formāts)0,90Bibliotēka Aspazijas bulvārī, Dabaszinātņu bibliotēka, Humanitāro zinātņu bibliotēka, Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā
Citi ar LU Bibliotēkas rīcībā esošās informācijas izmantošanu saistītie pakalpojumi 1
Skenēšana (BMP, JPG, TIFF, PDF) par 1 lappusi0,20 Visās nozaru bibliotēkās
Skenēšana ar teksta atpazīšanu (MS Word dokuments) par 1 lappusi0,35 Visās nozaru bibliotēkās
Informācijas resursu sarakstu sastādīšana (1 pieprasījums / 2 stundu izmaksas)8,50 Pieteikuma forma

Informācijas resursa pasūtīšana no ārvalstīm (Starptautiskā starpbibliotēku abonementa pakalpojumi)

Informācijas resursa pasūtīšana no citām Latvijas bibliotēkām (starpbibliotēku abonementa pakalpojumi)

Pasta pakalpojumu
izmaksas

Pieteikuma forma (SBA)

Pieteikuma forma (SSBA)

Līgumsods par 1 informācijas resursa izmantošanu (par katru nokavētu dienu virs noteiktā termiņa)

 

0,20 

Visās nozaru bibliotēkās
Līgumsods par katru "Nakts abonementa" nokavēto stundu1,40 Visās nozaru bibliotēkās

Ekskursija grupām gida pavadībā (60 min.)

Latviešu valodā
Angļu/krievu valodā

 

8,00 
18,00 

Pieteikuma forma
Digitalizācija pēc pieprasījuma 

Skenēšanas pakalpojumi (sākot no 300 dpi, 
saglabājot bezzudumu arhīvdatnes formātā)

attēli līdz A4 par 1 vienību 
attēli līdz A3 1 vienību 
lielformāta par 1 vienību 
teksts līdz 20 lpp. par 1 lappusi 
teksts no 20-100 lpp. par 1 lappusi
teksts vairāk nekā 100 lpp. par 1 lappusi


 

 

5,00 
5,00 
9,00
0,40 
0,30 
0,20

Pieteikuma forma

Lietotājdatnes izgatavošana (attēla apstrāde 
rediģēšanas programmatūrā) - attēlam

attēli līdz A4 par 1 vienību
attēli līdz A3 par 1 vienību
lielformāta par 1 vienību


 

4,00 
6,00
10,00 

Pieteikuma forma
Lietotājdatnes izgatavošana (attēla apstrāde 
rediģēšanas programmatūrā) - tekstam PDF 
formātā bez teksta atpazīšanas (OCR)
 - par 1 lappusi

 

 

0,30

Pieteikuma forma
Lietotājdatnes izgatavošana (attēla apstrāde 
rediģēšanas programmatūrā) - tekstam PDF 
formātā ar teksta atpazīšanu (OCR) 
(bez manuālas rediģēšanas)
 - par 1 lappusi

 

 

 

0,50

Pieteikuma forma
LU Bibliotēkas digitālā arhīva serveros esošo
arhīvdatņu pieprasījums un to kopiju ierakstīšana
klienta datu nesējā (līdz A3 formātam ieskaitot)
- par 1 datni

 

 

0,70

Pieteikuma forma
LU Bibliotēkas digitālā arhīva serveros esošo 
arhīvdatņu  pieprasījums un to kopiju ierakstīšana 
Bibliotēkas  datu nesējā (CD)
 - par 1 datni

 

 

1,50 

Pieteikuma forma

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17. punkta "e" apakšpunktu.

PakalpojumsCena ar PVN 21%, EURPakalpojuma pieejamība
Portatīvā datora īre komercpasākumiem (1 stunda)1,00Visās nozaru bibliotēkās


Veicot pārskaitījumu uz LU kontu par LU Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu vai nokavējumu, nepieciešams izmantot šādus rekvizītus: 

Saņēmējs: Latvijas Universitāte Reģ.Nr.LV 90000076669
Konta Nr.: LV10RIKO0000082414423
Saņēmēja iestāde: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT/BIC kods: RIKOLV2X

  • ar norādi „LU Bibliotēkai par (norādot konkrētu pakalpojumu)" vai 
  • ar norādi „LU Bibliotēkai līgumsods”.

Maksas pakalpojumu cenrādis apstiprināts ar LU 07.03.2016. rīkojumu Nr. 1/111 par LU Bibliotēkas maksas pakalpojumu izcenojumiem.

Pēc maksājuma veikšanas lūdzam maksājuma uzdevumu elektroniski nosūtīt uz konkrētās nozaru bibliotēkas e-pastu. Pieņemam tikai no internetbankas lejuplādētus maksājuma uzdevumus pdf formātā.