Jaunumi

LU grāmatu klubs aicina lasīt romānu “Pirms atkal tiksimies” un pievienoties diskusijai

Sociālo zinātņu grāmatu dāvinājums LU Bibliotēkai

Atklāta virtuālā izstāde “Latvistika un baltistika: personības un sniegumi”

Jau kopš mazām dienām bibliotēkā – informācijas speciāliste Diāna Puķīte stāsta par darbu bibliotēkā

Diplomdarbi LU Bibliotēkā.

LU Bibliotēkas krājums 2022. gada pirmajā pusgadā papildināts ar 31 promocijas darbu

Skolēni iejūtas «studentu ādā» pasākumā «Studenta kurpēs»

Vasarā lasi tiešsaistē – pieejamas grāmatu digitālās versijas

LU pieejama regulatīvās informācijas medicīniskā vārdnīca MedDRA

Digitalizācijas noslēpumi

Pieejams tīmekļsemināra “Iedzīvotāju iesaiste atvērtā zinātnē: lomas, līmeņi un iespējas” videoieraksts un prezentācijas